Såda vælger du det rigtige

Transport

Ordet “Transport” kommer fra det latinske “transportare” som betyder “bringe” eller “sætte over”. Ordet har en række betydninger, hvoraf den væsentligste er “at bringe gods eller passagerer fra et sted til et andet”.

På engelsk skelner man mellem “Transport” og “Transportation”, når man skelner mellem henholdsvis passagertransport og godstransport. På dansk må vi bruge ordene “befordring” og “fragt” for at opnå den samme adskillelse. Hos Transporteca beskæftiger vi os kun med godstransport, hvorfor det er i den betydning vi bruger ordet på denne side.

Transportformer

Godstransport foregår med enten lastbil, tog, fly eller skib. Generelt kan man sige at lastbil og tog bruges til intra-kontinentale transporter, eksempelvis fra Danmark til Spanien, mens fly og skib bruges på inter-kontinentale transporter, eksempelvis fra Danmark til USA.

Der er dog nogle nuancer, som man skal være opmærksom på, da de forskellige transportformer har deres styrker og svagheder.

Vejtransport

Lastbiler bruges på transporter på op til et par tusinde kilometer. Den primære fordel ved lastbilen er dens store fleksibilitet. Man kan køre når man vil og hvor man vil, ofte uden at skulle vente på andre.

Vejtransport

Lastbilen er det eneste køretøj, som alene kan stå for hele transportkæden. Benytter man tog, fly eller skib, så vil det altid skulle kombineres med en last eller to for at få godset fra dør til dør. Ulempen ved lastbiler er en relativ høj omkostning per ton-kilometer, som er den enhed der oftest anvendes til at sammenligne omkostninger på tværs af transportformer. Lastbilen har også et relativt højt niveau af forurening.

Jernbanetransport

Toget har sin styrke ved landtransporter på over 1.000 km. Den primære fordel er omkostningen per ton-kilometer, som er væsentligt lavere end lastbilen.

tog transport

Toget har også et væsentligt element af fleksibilitet, da de enkelte vogne kan omfordeles mellem forskellige togsæt, således at man opnår fordele af det netværk som skinnerne udgør. Et enkelt togsæt kan således bestå af op til 50 vogne. Ulempen ved toget er, at det kun sjældent kan transportere gods fra dør til dør. Det kan køre til og fra den nærmeste station eller aflæsningsrampe, men der skal næsten altid bruges en lastbil i hver ende af transporten.

Flytransport

Flyet er den foretrukne transportform på lange distancer og når det skal gå stærkt. Omkostningen per ton-kilometer er høj og det samme er niveauet af CO2 per ton-kilometer. Transport med fly benyttes derfor primært til gods, som har en relativt høj værdi i forhold til fragtprisen. Dermed undgår godsets ejer at binde kapital i lasten over en længere periode, som det vil være tilfældet ved transport med skib. Flytransport benyttes derfor ofte til elektronik, modetøj og andre typer last, hvor værdien per kilgram er høj og time-to-market skal være kort.

Fly transport

Søtransport

Skibet er samlet set det fartøj som transporterer flest ton-kilometer gods på verdensplan. Dets store styrke er, at det kan transportere meget store og meget tunge stykker gods over meget lange afstande til en meget lav pris. Ulempen er, at det tager meget lang tid: typisk 30 dage fra havnen i Asien til havnen i Nordeuropa. Dermed har godsets ejer kapitalen bundet i de 45 dage, som transporten fra fabrik til butik ofte tager. Det giver også en ufleksibel forsyningskæde, som er svær at ændre på meget kort sigt.

sø transport

Priser på transport

Når du leder efter priser på transport af dit gods, er der et par ting, som du skal holde dig for øje.

Først og fremmest skal du sørge for altid at få en all-in pris. Speditører har for vane at sende en pris i form af en lang liste af uforståelige forkortelser, ofte i forskellige valuta. Forsøg ikke at selv at regne den samlede pris ud, medmindre du virkelig ved, hvordan man gør. Skriv i stedet til speditøren og bed vedkommende komme tilbage med en samlet pris.

Sørg også for at få prisen inden transporten begynder. Bagefter står du i en rigtig dårlig forhandlingsposition: Betaler du ikke den tilsendte regning, så får du ikke dit gods udleveret. Som udgangspunkt skal du selv tage kontrol over transporten og ikke lade din leverandør stå for den, medmindre du kender dem og stoler på dem. Ellers risikerer du at falde i fragtfælden, som du kan læse mere om her.

priser på transport

Slutteligt er det en god idé at samle priser ind fra flere speditører, inden du beslutter dig. Speditører kan som udgangspunkt tilbyde alle typer transportydelser overalt i verden, men det er ikke alt de er gode til. Nogle speditører er gode til søfragt fra Kina, andre kan få en palle vin hjem fra Italien for små penge og atter andre kan flyve små pakker hjem fra USA hurtigt og bekvemt. De priser, du modtager, kan derfor variere meget. Rigtigt meget. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er nogen, der prøver at snyde dig. Det betyder blot, at du hos mindst én af speditørerne har ramt noget, de er gode til, og at du hos mindst én af dem har ramt noget, der ikke er deres store styrke. De ydelser, som de ikke selv kan producere direkte, køber de hos en anden speditør. Det giver et ekstra led i salgskæden, hvilket betyder en højere pris for dig.

Transport på Transporteca

Transporteca er en søgemaskine for transport af gods, og fungerer på samme måde, som når du køber flybilletter eller booker hotel på nettet. Med få klik kan du lave en søgning, der passer på din last, og få vist en oversigt med priser og transporttider. Derefter vælger du det transportprodukt, du ønsker, indtaster afsenders og modtagers kontaktdetaljer samt bekræfter og betaler bookingen. Så er den sag ude af verden. Det hele kan klares fra din sofa!