Sådan virker det i praksis

LCL (stykgods)

Stykgods, i fagsproget kendt som Less than Container Load eller LCL, er en transportservice tilbudt af speditører, som gør det muligt for afskibere at bestille en del af en hel container.

Hvad er stykgods (LCL)?

En standard shipping container har en kapacitet på 33 kubikmeter. LCL er normalvis det bedste valg, hvis din forsendelse ikke er stor nok til at fylde en hel container, men du stadig ønsker alle de fordele der er ved containertransport.

Hos Transporteca er vi specialister i at håndtere stykgods. Hvis du udfylder formularen nedenfor, får du prisen på fragten samt information om, hvornår du kan forvente at få din forsendelse leveret.

Vores speditører tilbyder stykgodsafskibninger med faste afgangstider fra specifikke havne. Da speditørerne har mange kunder med mindre forsendelser, kan de konsolidere lasten til en fuld container, som de bestiller direkte hos et rederi i deres eget navn. Dermed får alle stykgodskunderne fordelen af at dele transportomkostningen for containeren, og samtidig har de glæde af samme transporttid og sikkerhed som hvis de selv afskibede en hel container. Det kan sammenlignes med at dele en taxa til kontoret med en kollega, som bor tæt på din bopæl. I deler omkostningerne imellem jer og har begge glæde af at komme tørskoet til kontoret, selvom det regner.

Container LCL

Udover transporten fra havn til havn, udfører Transportecas speditører en række andre aktiviteter og services for dig som en del af LCL-produktet, når du bestiller hos Transporteca. Disse inkluderer afhentning og levering af forsendelsen hos henholdsvis afskiber og modtager, fortoldning og sikker håndtering af forsendelsen under lastning og losning af containeren.

Følgende informationer er nødvendige for at bestille stykgodstransport hos Transporteca:

– Hvor kommer forsendelsen fra, og hvor skal den hen?
– Hvilken service, udover havn-til-havn transport, har du behov for (f.eks. transportforsikring)?
– Hvornår er forsendelsen klar til afhentning? Eller hvornår ønsker du at modtage den?
– Hvad er dimensionerne og vægten på din forsendelse? Og hvilken godstype er der tale om?

Forsøg at være så præcis som muligt. For eksempel, hvis du søger en dør-til-dør transportløsning, skal du kende både afhentnings- og leveringsadressen. ‘Dato’ angiver, hvornår godset er klar til at blive afsendt.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os via chat, email eller telefon.

Fragtpriser på container

Hvor lang tid tager det?

Det er vigtigt at kende forskellen på de forskellige typer transittider for at være sikker på, hvornår lasten bliver leveret til modtageren. De fleste stykgodskunder er interesserede i den totale transittid, fra forsendelsen bliver afhentet af speditøren i oprindelseslandet til den bliver leveret hos modtageren i destinationslandet. Men ofte oplyser speditører kun transittiden hvor afskibningen er til søs, da dette er den korteste transittid, og ligeledes den, som er lettest at bestemme idet oplysningen kommer direkte fra rederiet. Dette giver dog ofte et fejlagtigt billede, og kan dermed skuffe når man finder ud af, at dør-til-dør transittiden er væsentlig længere. Forskellen på transittiden til søs og dør-til-dør transittiden kan illustreres med følgende eksempel:

Fra afskibers adresse til speditørens pakhus
Lastbil fra Nanjing til Shanghai – 3 dage

Fra speditørens pakhuset til skibet
Håndtering i Shanghai – 5 dage

Fra havn-til-havn
Søfragt fra Shanghai til Rotterdam – 28 dage

Fra skibet til speditørens pakhus
Håndtering i Rotterdam – 3 dage

Fra speditørens pakhus til modtagers adresse
Lastbil til København – 2 dage

Total: Dør-til-dør transittid
Nanjing til København – 41 dage

I dette eksempel er transittiden fra dør-til-dør 41 dage, hvorimod den transittid, som ofte oplyses af speditører, kun er 28 dage.

Den tid det tager at bringe forsendelsen fra afskiberens adresse til eksport pakhuset, og den tid det tager fra import-pakhuset til levering på modtagers adresse, også betegnet som afhentning og udbringning, afhænger af afstanden, infrastrukturen og transportmiddelet (oftest med lastbil eller tog).

sø transport

Transittiden fra eksport-pakhuset til eksport-havnen i oprindelseslandet, og fra import-havnen til import-pakhuset i destinationslandet, afhænger af afstanden fra pakhus til havn, hvor hurtigt speditøren kan håndtere eksport- og importprocesserne, samt hvor hurtig speditøren er til at laste og losse containeren i pakhusene. For stykgods: Hvis vi antager, at pakhuset ligger tæt på havnen, tager det typisk 2 til 6 dage fra lasten er modtaget til den kan være i havnen i oprindelseslandet, og det samme i destinationslandet fra lasten ankommer til den kan være i pakhuset.

Ruten

Det er speditørens valg, hvilken havn de benytter i afskibnings- of destinationslandet. Dette besluttes normalt på baggrund af, hvilket rederi, de benytter samt afstanden fra pakhuset til havnen. For stykgodskunder er det i princippet underordnet, hvilke havne, der benyttes, idet forsendelsen altid vil skulle igennem speditørens pakhuse.

Sammenfattet, hvis du skal kende den totale transittid fra afskiber til modtager, er det nødvendigt at kende transittiden for alle de enkelte elementer af transporten (se Transportprocessen) og lægge dem sammen til en total transittid fra dør-til-dør. For alle transittider, du får oplyst, når du søger transportløsninger på Transporteca, har vi allerede lagt de relevante transittider sammen: Hvis du for eksempel søger transport fra dør-til-dør, ser du kun den fulde transittid fra dør-til-dør. Hvis du derimod søger en transportløsning fra pakhus-til-pakhus, angives transittiden på baggrund af de komponenter der indgår fra forsendelsen bliver overleveret ved speditørens pakhus til den kan afhentes hos speditørens pakhus i bestemmelseslandet.

Udover forsendelsens transittid, er der også andre tidselementer, som er gode at kende til. Disse er ikke en del af transittiden.

LCL transport

Seneste bestillingstid

Også kendt som booking cut-off, fortæller denne tid, hvornår speditøren senest kan modtage bestilling til en given afskibning. Speditøren har behov for tid til at planlægge afhentning, lastning og udarbejde de nødvendige dokumenter. Den seneste bestillingstid er i antal dage før forsendelsen overleveres til speditøren. For eksempel, hvis en speditør modtager last til en given ugentlig afskibning om torsdagen klokken 16, og seneste bestillingstid er 5 dage før, skal speditøren modtage bestillingen senest klokken 16 lørdagen før. Hvis bestillingen bliver modtaget senere, giver det ikke speditøren nok tid til at planlægge afskibningen, og forsendelsen kan derfor kun laste på den efterfølgende uges service – hvormed forsendelsen bliver én uge forsinket.

Når du ser en transportløsning på Transporteca.dk har vi allerede taget den seneste bestillingstid med i beregningen. Det vil sige, du aldrig får præsenteret transportløsninger hvor den seneste bestillingstid er overskredet, og du har derfor ingen risiko for at lave for sen bestilling når du bestiller online.

Tolddeklarering

Processen for eksport-tolddeklareringen skal afsluttes inden afskibningen kan forlade oprindelseslandet. Ligeledes skal processen for import-tolddeklarering i bestemmelseslandet afsluttes før forsendelsen kan leveres. Forsinkelse i tolddeklareringen kan derfor potentielt forsinke forsendelsen og øge den samlede transittid. Men så længe alle de rigtige dokumenter er tilgængelige for speditøren som udfører tolddeklareringen, så er der som udgangspunkt ikke nogen risiko for forsinkelse.

Import moms

Forsinkelser til søs

Det hænder at rederier ændrer deres ruter for at optimere lastningen af skibene eller på grund af forsinkelser eller dårlige vejrforhold. Normalt prøver de at minimere forsinkelsen, men nogle gange betyder det, at de undlader at sejle i havn eller forsinker havnekaldene. Dette kan have en effekt på transittiden fra havn-til-havn. Speditøren vil normalt holde øje med disse ændringer og forsinkelser for at informere deres kunder. Forsinkelser på mere end et par dage er dog sjældne på større handelsruter og kan normalt overkommes ved, at speditøren øger hastigheden på håndtering af lasten i land. Hvis ikke, vil det dog have en effekt på den totale transittid.

Selvom du som udgangspunkt ikke har behov for at vide, hvilket skib din forsendelse er ombord på, kan du normalt læse det på konnossementet (Bill of Lading). Skulle du være interesseret, kan du normalt også selv følge med i ændringer eller forsinkelser direkte på rederiets hjemmeside.

Andre forsinkelser

For international stykgodstransport er der en del andre forsinkelser som kan hænde. Selvom det er sjældent på veludviklede handelsruter, kan forsinkelser for eksempel ske i forbindelse med dårligt vejr, politiske uroligheder eller strejker.

Transport forsinkelser LCL

Omkostninger

For hver del af transportprocessen for stykgods, er der omkostninger forbundet. Der er altid syv skridt i transportprocessen som skal medregnes for at finde den samlede omkostning. For at undgå uforudsete omkostninger, er det nødvendig at afskiber og modtager bliver enige om, hvem der afholder omkostningerne til hvilke dele at transportprocessen. Det er naturligves bedst at gøre dette før i bestiller transporten. Indenfor hver af disse syv skridt, er omkostningerne ofte yderligere opdelt. Nogle af dem er direkte relateret til den fysiske håndtering og transport af lasten, og andre er omkostninger til myndigheder eller tillæg som speditørens underleverandører fakturerer.

For at finde den samlede logistikomkostning for forsendelsen, er det nødvendigt at lægge alle omkostningerne sammen. For hver af de syv skridt ville det være nødvendigt at indhente detaljerne for alle omkostninger fra speditøren. Dette er, desværre, en lang og kompliceret proces, hvor speditøren i princippet skal indhente endelige priser fra alle underleverandører. Derfor vælger speditører oftest at prissætte transporten med reservationer for yderligere tillæg og senere ændring i prisen.

Toldberegner

Selvom der allerede er mange forskellige omkostninger og tillæg i branchen, kommer der næsten dagligt nye til. Her forklarer vi hvad nogle af de mest benyttede er:

LCL shipping rates: Typisk den grundlæggende fragtrate udelukkende for søfragten
Ocean freight: Samme som ovenfor
BAF: Bunker adjustment factor – prisjustering på baggrund af brændstofpriser
CAF: Currency adjustment factor – prisjustering på baggrund af valutaudsvingninger
THC: Terminal handling charge – håndtering containeren i havnen
Documentation: Udarbejdelse at transportdokumenter
Bill of lading fee: Samme som ovenfor
CFS fee: Container freight station fee – håndtering afskibningen i pakhuset
Customs clearance: Forberedelse at tolddeklarationen
Pick-up: Transport fra afskiberens adresse til eksport pakhuset
Delivery: Transport fra import pakhuset til modtagerens adresse
Fuel: Dækning af midlertidige høje brændstofudgifter til lastbiler
Security: Midlertidig øgede omkostninger for sikkerhed, f.eks. ekstra vagter eller forsikringspræmie
Environmental surcharges: Typisk besluttet af myndighederne

Eftersom disse omkostninger benyttes af forskellige speditører i forskelligt omfang, giver det ikke mening at give specifikke råd om enkeltomkostninger her. Men, som tommelfingerregel for interkontinental transport, og for at perspektivere omkostningerne, skal man forvente at omkostningerne fra pakhuset i oprindelseslandet til pakhuset i destinationslandet er inddelt i 3 cirka lige store dele. 1/3 til omkostninger i oprindelseslandet, 1/3 til søfragt, og 1/3 til omkostninger i bestemmelseslandet. Derudover kommer der tolddeklarering, afhentning og udbringning, hvor omkostningerne afhænger af det lokale marked og transportafstanden.

På Transporteca er alle de relevante omkostninger for stykgods lagt sammen til en total pris. Det betyder at alle tillæg og ekstraomkostninger (som eksemplerne ovenfor) er inkluderet i den pris du ser i søgeresultatet. For eksempel, hvis du søger på en dør-til-dør transportløsning med både eksport og import tolddeklarering, vil der ikke kommer nogle ekstra transportrelateret omkostninger fra speditøren. Hvis du derimod vælger en havn-til-havn transportløsning, vil speditøren fakturerer afhentning, eksport håndtering, import håndtering og udbringning separat til afskiber eller modtager. Hvis du sammenligner de priser du finder online med priser du modtager direkte fra en speditør, er det derfor vigtigt at sikre dig du har alle omkostninger inkluderet i prisen du har modtaget fra speditøren.

Stykgods transport priser

Begrænsninger

Stykgods skal som udgangspunkt kunne lastes i en almindelig shipping container. Speditøren planlægger lastningen af containeren for at sikre alle forsendelserne og optimere den plads der er til rådighed i containeren. Den mindste standard shipping container, som stykgods skal kunne lastes i, måler 589cm X 235cm X 239cm (LxBxH) indvendigt, og kan maksimalt laste 28 tons. Døren på containeren, som begrænser højden og bredden af forsendelserne, måler 233cm x 227cm (BxH).

Når du indtaster dimensionerne på din forsendelse på Transporteca, validerer vi dem automatisk imod disse begrænsninger. Hvis din forsendelse overstiger begrænsningerne for stykgods, tilbyder vi at sende din forespørgelse til de speditører som tilbyder transport i den handelsrute du ønsker. De vurderer så hvorvidt de kan håndtere din forsendelse og vender direkte tilbage til dig med et tilbud.

Afslutningsvis, idet stykgods bliver lastet sammen med andre kunders last i en standard container, er containerens godstype altid deklareret som blandet ufarligt gods. Det er derfor ikke muligt at afskibe farligt gods eller kølelast, ligesom alle afskibningerne skal kunne tåle både bevægelser og temperaturer som søfragt udsættes for.

farligt gods lcl transport

Farligt gods

Man kan som udgangspunkt ikke transportere farligt gods som stykgods. Årsagen er, at der er specielle krav til håndtering og dokumentation for farligt gods, som gælder hele containeren selvom der blot er en enkelt afskibning i containeren, som indeholder farligt gods. Disse yderligere krav og forholdsregler har som regel yderligere omkostninger forbundet og øget risiko for at forsinke containeren. Ved at forbyde farligt gods som stykgods, sikrer speditøren sig at andre kunders last ikke risikerer at bliver forsinket af disse ekstra krav.

International Maritime Organisation (IMO) har defineret hvilke godstyper som er betragtet som farlige i deres International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), oprindeligt fra 1960. Som udgangspunkt er farligt gods faste stoffer, væsker eller luftarter, der kan skade mennesker, andre levende organismer, ejendom eller miljøet. Farligt gods klassificeres i en af ni kategorier efter det fareniveau de repræsenterer. Klassifikationerne kan findes på IMOs hjemmeside (www.imo.org), og klassificeringen skal foretages af afskiber, modtager eller de relevante myndigheder. Husk, din afskibning kan ikke sendes som stykgods hvis det tilhører en af disse klassifikationer.

Når du søger en transportløsning på Transporteca, bliver du spurgt om din forsendelse indeholder farligt gods. Tilhører dele af forsendelsen en af de ni IMDG klasser, er det farligt gods. I det tilfælde kan vi sende dine transportbehov videre til de speditører, som tilbyder transportløsninger i den handelsrute du ønsker, og hvis de tilbyder en service hvor de kan håndtere farligt gods, vender de tilbage med et tilbud.

Begreber International Shipping

Sådan finder du en speditør

Det er ikke altid let at finde og vælge den bedste speditør. Selvom de fleste speditører tilbyder stykgods, er det vigtigt at finde netop dem som har styrker i den handelsrute du skal bruge. Derudover skal du have oplyst sammenlignelige priser, og ideelt se tilbagemeldinger fra tidligere kunder om deres indtryk af servicen. Herefter kan du træffe din beslutning. Overvejelserne i denne beslutning inkluderer:

– Hvor godt tidsplanen og transittiden passer på dine behov – husk at finde frem til den samlede transittid
– Den total transportomkostning – inklusiv alle 7 elementer i transportprocessen
– Afstanden fra afskibers adresse til eksport pakhuset, hvis du ikke ønsker at speditøren skal stå for afhentning
– Afstanden fra import pakhuset til modtagers adresse, hvis du ikke ønsker at speditøren skal stå for udbringning
– Anmeldelser og vurderinger fra andre kunder hvad angår rettidig levering og kundeservice

Nogle af disse oplysninger kan du finde på speditørernes hjemmesider og blogs på internettet, men de fleste kræver en betydelig indsamling og analyse af data for at lave en meningsfyldt sammenligning. I søgeresultaterne på Transporteca inkluderer vi al denne information på en klar og sammenlignelig oversigt.

Hvis du føler der er yderligere elementer vi bør inkluderer, hører vi meget gerne fra dig. Vores mål er at hjælpe mindre virksomheder med at finde den bedst mulige transportløsning til deres forsendelser.