Når du skal vælge

Hvor meget tid er der til at fragte godset?
Pris på søfragt versus luftfragt?
Miljøbelastningen fra de to fragtformer?

Her kan du læse om konsekvenserne af dit valg af transportform, ud fra hver af disse tre faktorer, så du er bedre rustet til at træffe den bedste beslutning for din fragt. Derudover får du en basale viden om søfragt og luftfragt, så du kan undgå forsinkelser og ubehagelige overraskelser.

Bestiller du fragt fra eller til fastland eller brofaste øer, er det normalt givet at vejtransport er både mest effektivt og billig, dog med få undtagelser.

Hastighed

En af de fundamentale forskelle på luftfragt og søfragt er hastigheden. Skal dit gods hurtigt frem, så vil luftfragt være at foretrække.

Luftfragt priser

Luftfragt hastighed

Medregner man transittiden i lufthavne, ventetid og håndtering af lasten, så taget luftfragt til og fra de største lufthavne i verden fra 3-12 dage, afhængig af hvilken service du bestiller.

Søfragt afhænger af afstanden og hvilke sejladser der er til rådighed, og tager fra en enkelt uge op til 70 dage.

Prisforskel på luftfragt og søfragt

Prisforskellen på luftfragt og søfragt afhænger af ruten og den type last du afskiber. Da et fly normalt er begrænset af, hvor stor vægt det kan flyve med, og et skib er begrænset af, hvor meget plads det har om bord, så er prisforskellen imellem søfragt og luftfragt større, jo tungere lasten er.

Luftfragt pris

Prisen på luftfragt bliver fastsat på baggrund af den såkaldte volumetriske vægt, også kendt som fragtpligtig vægt. For luftfragt er den volumetriske vægt udregnet fra den faktiske volumen konverteret til vægt med en faktor på 6.000 kubikcentimeter per kilogram, svarende til 166,67 kilogram per kubikmeter. I det ovenstående eksempel for let last, er luftfragtprisen derfor baseret på 167 kilogram til trods for den faktiske vægt kun er 100 kilogram.

Stykgods transport priser

Søfragt pris

For søfragt er prisen som standard beregnet ud fra 1.000 kilogram per kubikmeter. Hvis 1 kubikmeter last vejer 500 kilogram, kan du derfor forvente at prisen er 18 gange højere for luftfragt end søfragt, hvorimod hvis en kubikmeter kun vejer 100 kilogram, er prisen seks gang højere.

Miljøet

Miljøet belastes forskelligt af søfragt og luftfragt. Det er dokumenteret at 1.000 kilogram luftfragt i gennemsnit udleder 540 gram carbondioxid (CO2) for hver kilometer lasten flyver på et moderne fragtfly (B747). Til sammenligning, hvis den samme last afskibes med et moderne containerskib udleder den blot 15 gram carbondioxid for hver kilometer den sejler.

Miljøpåvirkning af luftfragt og søfragt

For at sætte dette i perspektiv, en forsendelse på 200 kilogram som sendes fra Kina til Europa udleder 900 kilogram carbondioxid hvis den sendes med fly, og kun 54 kilogram carbondioxid hvis den sendes med skib. Denne beregning tager højde for at ruten til søs er ca. 18.000 kilometer vis Suezkanalen, hvorimod ruten med fly er ca. 9.000 kilometer.

Fly transport

Væsentligt om luftfragt

Når du handler varer, som du skal have sendt med luftfragt skal parterne, som i enhver anden international handel, blive enige om handelsbetingelserne. Hvad angår fragten, er det primære, hvornår ansvaret for varerne og de omkostninger der er forbundet med transporten skifter fra sælger til køber.

Ring eller chat gerne med os, hvis du kommer i tvivl når du snakker med din leverandør i udlandet om fragten hjem.

EXW, FCA, CPT eller DAP?

De følgende afsnit er tekniske og kan være komplekse at forstå, når man ikke arbejder i transportbanchen. Din levenrandør tager måske for givet, at du kender termerne. Transporteca hjælper dig gerne, så du er sikker på at få dine varer rigtigt hjem.

Som importør, når varer skal hjem med luftfragt, er de mest anvendte handelsbetingelser Ex-Works (EXW) og Free Carrier (FCA).

Ex-works betyder at du som køber er ansvarlig for at arrangere transport helt fra din leverandørs adresse. Dermed skal du også afholde alle omkostninger helt fra afhentning og udførsel i det land varerene kommer fra til levering på din adresse i Danmark.

Free carrier vil sige at leverandøren skal sørge for, og afholde alle omkostninger til, transporten til lufthavnen, udførsel og håndtering indtil varerne er overleveret til flyselskabet som skal luftfragte godset. Dette svarer til FOB når du handler søfragt, og skal altid associeres med bynavnet på den lufthavn hvor varerne skal sendes fra.

Transport Betingelser

Som eksportør er de mest brugte handelsbetingelser indenfor luftfragt Carriage Paid To (CPT) og Delivered At Place (DAP).

Carrieage paid to betyder at leverandøren betaler alle omkostninger frem til en bestemt lufthavn. Importøren betaler således for lokale omkostninger i Danmark, fortoldning og eventuel udbringning. Dette svare til Cost and Freight (CFR) indenfor søfragt. Bynavnet for den aftalte lufthavn skal altid nævnes efter denne handelsbetingelse for at undgår misforståelser.

Delivered at place vil sige at leverandøren betaler transporten helt frem til det sted som nævnes efter DAP, typisk ved importørens adresse i modtagerlandet.

Typer af luftfragt

Historisk har kurérselskaber, såsom UPS og FedEx, været specialister på at håndtere luftfragt af pakker og breve, og flyselskaber, såsom SAS Cargo og Lufthansa Cargo har stået for de større forsendelse. Den balance er ved at ændre sig, idet kurérselskaberne nu også tilbyder at håndtere tungt gods af større dimensioner i deres netværk.

International Transport

I Transporteca udnytter vi den fordel, som kurérselskaberne har, med et højt automatiseret og meget udbygget netværk. Derudover har de ofte egne fragtfly, hvorfor de ikke er afhængig af plads i lastrummene på passagerfly. Den høje grad af automatisering begrænser dog fleksibiliteten.

Det vil sige at der er meget nøje krav for hvilke dimensioner de kan acceptere og hvordan godset skal pakkes. Derudover er det begrænset hvor meget hjælp de kan tilbyde med f.eks. tolddokumenter og fragtbreve.

Kurér luftfragt

For luftfragt med kurérselskaber differentieres der ikke imellem de forskellige handelsbetingelser hvad angår transportomkostningerne. Priserne er altid dør-til-dør, uanset hvad der er aftalt parterne imellem, og det er ikke muligt at få en lavere pris for uden for eksempel afhentning eller levering.

Standard luftfragt er betegnelsen for gods som bliver transporteret med flyselskaber. Skal man have adgang til denne type luftfragt, så er det via Transporteca, som tilbyder at bistå med dokumenter og generelt hjælpe i transportprocessen. Godset bliver normalt fløjet med passagermaskiner, og kan således blive forsinket hvis der er afgange, hvor pladsen er begrænset på grund af passagerers bagage.

Transittid

Indenfor både kurérservices og standard luftfragt er der forskellige serviceniveauer, afhængig af, hvor hurtig en transittid der er behov for. Når du bestiller hos Transporteca får du et klart overblik over transittiden. De følgende afsnit er blot uddybende, hvis du gerne vil vide midt mere om faktorerne der opvirker transittiden.

Transport tid

Transporteca tilbyder som udgangspunkt 2 services, et hurtigt og et mere økonomisk. Med det hurtige produkt vil du normalt kunne få dine varer fra dør-til-dør i større byer verden over på 3-4 hverdage. Derudover skal du regne med 1-2 dage til forberedelse (oprettelse af fragtbrev og bestilling af afhentning). For det mere økonomiske produkt er transittiden fra dør-til-dør ofte på 7-9 hverdage.

For standard luftfragt er der også forskellig transittider, men de afhænger dog af hvor meget pres der er på flyselskaberne og i lufthavnene, og hvilke ruter godset kan bookes på. En normal luftfragt løsning vil tage 8-10 dage imellem forskellige verdensdele fra og til de større byer. Dog kan du sommetider imod væsentlig højere priser få transittiden ned på 5-6 dage.

Priser på luftfragt

For luftfragt, uanset type, er prisen beregnet på baggrundt af fragtpligtig vægt. Fragtpligtig vægt beregnes ud fra en dimensions faktor, som fastsættes af flyselskabet som transporterer godset.

Den gængse dimensionsfaktor for standard luftfragt er, som tidligere nævnt, 6.000 kubikcentimeter per kilogram, hvilket svarer til 166,67 kilogram per kubikmeter. For kurérservices er den derimod typisk 200 kilogram per kubikmeter, eller i visse tilfælde 250 kilogram per kubikmeter.

Luftfragt priser

Dimensionsfaktoren er fastsat på baggrund af flyvemaskinernes lastekapacitet hvad angår vægt og volumen. Ideelt set, hvis godset som lastes i en flyvemaskine i gennemsnit rammer denne dimensionsfaktor, vil flyet således være fyldt fra næse til hale, og udnytte maximal løftekapacitet.

Vægten i forhold til volumen af dit gods er derfor af betydning for hvilken type luftfragt som er mest økonomisk. Har du for eksempel 1 kubikmeter gods som vejer 50 kilogram, så vil du skulle betale for 167 kilogram ved standard luftfragt og 200 kiligram ved kurértransport. Dette er også kaldet volumengods eller let gods. Har du derimod tungt gods, for eksempel 1 kubikmeter på 400 kilogram, så vil du skulle betale for 400 kilogram uanset om du benytter standard luftfragt eller en kurérservice.

Sammenholder du denne dimensionsfaktor med dine handelsbetingelser, og husker fra tidligere at kurérservices altid betales fra dør-til-dør uanset handelsbetingelser, under antagelse om at fragtprisen per kilogram er identisk for kurérservice og standard luftfragt, så kan lettere sammenligne de forskellige priser du bliver givet.

Vi har talt om transittider, hvor en kortere transittid som regel betyder en højere pris. Derudover svinger standard luftfragtspriserne meget med blandt andet valutakurser og olieprisen, hvorimod kurérpriserne kun flytter sig med olieprisen. Det viser sig også for særligt pakker, men i nyere tid, også gods med større dimensioner, at kurérselskaberne kan tilbyde lavere kilopris end flyselskaberne idet deres netværk er mere automatiserede og effektive. Hos Transporteca får du en fast pris, hvor vi på dine vegne har taget højde for disse faktorer, således at du kan nøjes med at fokusere på hvornår og til hvilken pris du skal have dine varer hjem.

Toldberegner

Fortoldning

I landet, hvor godset kommer fra, skal godset udføres. Det betyder at det bliver registreret hos de relevant myndigheder under gældende lovgivning, og håndteres typisk af Transporteca, når du bestiller hos os.

Fortoldning luftfragt

Ved ankomst til destinationslufthavnen bliver godset typisk fortoldet samme dag eller senest den efterfølgende hverdag, og kan så bringes ud eller afhentes. Fortoldningen kan udføres af Transporteca eller importøren. I Danmark vil det meget sjældent være fordelagtigt selv at stå for fortoldning, da det er en kompliceret proces, når man ikke kender til det.

Står du selv for afhentning af godset i lufthavnen, skal du regne med at udleveringsprocessen godt kan tage op til et par timer, og være opmærksom på at du normalt kun har 48 timers fri lagerplads med i luftfragtsprisen. Afhenter du herefter vil du bliver faktureret lagerleje, som skal afregnes inden godset kan udleveres.

luftfragt forsikring

Forsikring

Det vil ofte være en fordel selv at stå for forsikringen på luftfragt. Som udgangspunkt er speditører ansvarsbegrænset til ca 15 kr/kg for søfragt, 150 kr/kg på luftfragt og 70 kr/kg på vejtransport.

Hos Transporteca har vi lavet en stordriftsaftale på fragtforsikring af hele værdien af dit gods incl transport, som du med fordel kan tilvælge når du bestiller fragten hos Transporteca.

Væsentligt om søfragt

Søfragt findes i flere forskellige varianter. De mest benyttede er søfragt med containerskibe og søfragt med bulkskibe.

Med containerskibe sendes godset enten som fulde containerne (FCL) eller stykgods (LCL). For søfragt med såkaldte bulkskibe, lastes godset direkte i lastrummene, dette er oftest benyttet til fragt af råstoffer, såsom jernmalm og olie. Her kigger vi nærmere på søfragt med containerskibe.

Handelsbetingelser

Som i enhver anden internatonal handel er det også ved søfragt handelsbetingelserne, som er afgørende for, hvilken del af fragten som skal betales af hvilken part. Transporteca bistår gerne første gang du skal importere varer hjem med søfragt, så ikke du behøver at blive ekspert på nedenstående. Chat elle ring til os og få hjælp.

Handelsbetingelser

Som importør er de mest benyttede handelsbetingelser ved søfragt FOB (Free On Board) og EXW (Ex-Works). FOB betyder at importøren betaler for transporten fra godset står ombord på skibet i havnen, hvor det lastes. Denne havn angives i handelsbetingelserne imellem partnerne efter betegnelsen FOB. Har du for eksempel købt en vare FOB Shanghai, betyder det derfor at din leverandør står for transporten til Shanghai havn samt alle lokale omkostninger og udførsel i Kina, og du afholder alle omkostninger fra godset er lastet til det leveres ved din adresse i Danmark.

For EXW er det dig som importør, der er ansvarlig for at afholde alle omkostninger til transporten helt fra din leverandørs adresse til levering i Danmark. For EXW er det således ikke nødvendigt at angive et bynavn, da det altid er fra den by, hvor din leverandør har adresse.

Som eksportør er de mest benyttede handelsbetingelser ved søfragt CFR (Cost and Freight) og DAP (Delivered At Place). CFR betyder at du afholder alle omkostninger forbundet med transporten fra din egen adresse til en havn navngivet efter forkortelsen CFR. Sælger du for eksempel et produkt CFR Adelaide, skal du således betale for afhentning, udførsel i Danmark, lokale omkostninger i Danmark og søfragt til Adelaide. Importøren skal således afholde lokale omkostninger og fortoldning i Australien, og eventuel udbringning.

For DAP er det eksportøren som betaler transporten helt frem til modtagerens adresse, inklusiv fortoldning. Dog er eventuel told modtagers omkostning.

Søfragt

Hvem skal du vælge til din søfragt?

Vi skelner imellem, når du skal søfragte en fuld container (FCL), og når du skal fragte stykgods (LCL). Skal du have fragtet en fuld container har du mulighed for at købe transporten enten af Transporteca, eller direkte af et rederi. Rederiet driver containerskibene, og fragter containeren uanset, hvor du køber søfragten. Køber du hos Transporteca, kan du imidlertid få fordel af vores samarbejds partneres (speditørens) prisaftaler og ofte tilvælge flere services.

Stykgods kan du udelukkende køber hos speditører, f.eks via vores fragtportal. Vi har flere kunder med transportbehov i samme handelsrute, og står således for at samle godset fra flere parter til en fuld container, som vores speditøren så søfragter med et rederi.

Der er rigtig mange speditørvirksomheder, helt fra de små lokale som har et enkelt kontor i deres hjemmemarked med nogle få ansatte, til de store global spillere som har egen repræsentation i de fleste lande. Derimellem er der en stor gruppe af regionale og nationale speditører, som når de tilbyder søfragt, samarbejder med et netværk af speditører i andre markeder. Transporteca samarbejder med en del af disse speditører og vil være tilgængelige for dig, når du bestiller din fragt hos os.

Søfragt priser

Pris på søfragt

Prisen på søfragt svinger meget. Den er primært, som for de fleste andre markeder, afhængig af udbud of efterspørgsel. Er der overkapacitet af containerskibe på markedet, i en given handelsrute, så vil prisen falde, og vice versa. Idet skibene med lille omkostning kan flyttes til andre handelsruter, har rederierne dog mulighed for at påvirke prisen.

Rederierne vil jævnligt forsøge at øge priserne med såkaldte ”General Rate Increases”, eller GRI. Det er en annonceret prisstigning som rederierne håber at konkurrenterne vil gå med på. Det kan for eksempel være USD 500 rateforøgelse fra Asien til Europa per 15. august. Om prisstigning tager effekt eller ej vides først når den er introduceret. Hvis nogle rederier vælge ikke at øge søfragtprisen med denne GRI, så vil markedet være nødt til at falde tilbage til det tidligere niveau. De faldende og stigende priser afspejles i dit søge resultat, når du får priser via Transporteca.

På stykgods er prisen noget mindre volatil. Selve søfragten svinger naturligvis stadig med fragtprisen på containere generelt, men denne komponent er en temmelig lille del af den samlede pris, hvorfor det ikke har den store indflydelse på den endelige pris. En stor del af omkostning ved stykgods er nemlig til håndtering af godset, før og efter det er til søs.

Transittid

Transittiden på søfragt afhænger af handelsruten og rederiets ruteplan. Nogle rederier har kortere transittid end andre, fordi de vælge at gå ind i færre havne, eller fordi de har en direkte service som gør at containeren ikke skal omlastes undervejs.