Sådan Finder Du De Bedste Priser På Fragt

Fragtpriser

Mange nye transportkøbere oplever det som svært og frustrerende at få et overblik over fragtpriser og på at få transporteret varer fra A til B. Frustrationerne skyldes delvist, at vi som forbrugere er blevet vant til at priser på alt fra flybilletter og hoteller til elektronik og børnetøj kan findes og sammenlignes på et øjeblik på nettet.

1. Hvor finder jeg fragtpriser?

Langt størstedelen af transportmarkedet er stadig offline. Med andre ord: Du er nødt til at ringe til speditørerne for at få fragtpriser til dit gods.

Der er dog ved at dukke nogle alternativer op i visse markeder:

www.fragtopgaver.dk – transport indenfor Danmark
www.transporteca.dk – transport til og fra Danmark med skib, fly og lastbil
www.timocom.dk – lastbiltransport indenfor Europa
www.freightquote.com – lastbiltransport indenfor USA
www.xpressrate.com – fragt til og fra USA med skib og fly
www.flexport.com – fragt til og fra USA
www.nimber.com – fragt af mindre ting af private for private

Speditør ansvar danmark

2. Hvad er indeholdt i fragtprisen?

For at kunne sammenligne fragtpriser er det nødvendigt med en grundlæggende forståelse af de elementer fragten består af. Heldigvis består næsten alle transporter af de samme 7 dele:

  1. Afhentning
  2. Eksportfortoldning
  3. Eksporthåndtering
  4. Søfragt, luftfragt eller vejtransport
  5. Importfortoldning
  6. Importhåndtering
  7. Udbringning

Se vores artikel om transportprocessen for flere detaljer. Som du også kan se af ovenstående liste, så har du selve fragten i midten (punkt 4) og de samme tre elementer (afhentning/udbringning, fortoldning og håndtering) i hver ende.

I de tilfælde hvor der sendes fra et EU land til et andet EU land udgår fortoldningen i begge ender (punkt 2 og 5) af processen. I de tilfælde hvor du sender en hel container eller en hel lastbil, så udgår håndtering i begge ender (punkt 3 og 6). Men ellers er det de 7 punkter som er gældende.

Fragt firma danmark

Når to parter indgår en aftale om en handel med et parti varer, så bør de samtidig aftale, hvilke betingelser transporten skal foregå på. Til dette benyttes de såkaldte Incoterms. De mest benyttede er FOB og EXW, hvis du er importør, og CFR og DAP, hvis du er eksportør.

Som importør:

EXW, betyder Ex-works, og indeholder betaling for alle punkter, det vil sige 1-7 ovenfor
FOB, betyder Free OnBoard, og indeholder betaling for punkt 4-7

Som eksportør:

DAP, betyder ‘Delivery At Place’ og indeholder betaling for alle punkter, det vil sige 1-7
CFR, betyder ‘Cost & Freight’ og indeholder betaling for punkt 1-4

Fragtpriser på container

3. Hvordan giver en speditør priser?

En basal forståelse for speditørens måde at arbejde og give priser på kan lette samtalen betydeligt. En speditør kan som udgangspunkt altid give dig en pris på selve fragten, dvs. skridt 4, samt de lokale omkostninger i sit eget land.

Med andre ord: hvis du spørger en dansk speditør om prisen på en importforsendelse fra Vietnam til Danmark, så kan speditøren nemt give dig priser på skridt 4-7, svarende til FOB. Priserne på skridt 1, 2 og 3 har han ikke liggende og er derfor nødt til at gå ud at spørge sin lokale agent i Vietnam.

Det er han nødt til at gøre for hver forespørgsel, der kommer fra kunderne. Dette er en arbejdskrævende proces, som en speditør normalt kun vil udføre, hvis han eller hun har en rimelig god fornemmelse af, at du reelt ønsker at købe fragten hos dem. Med andre ord: så foretrækker en speditør normalt at give dig fragtpriser som FOB i stedet for EXW.

Shipping priser

Det samme gør sig gældende for eksport. En dansk speditør kan hurtigt give dig priser på skridt 1-4, altså det der svarer til CFR, men vil skulle spørge hos den lokale agent i modtagerlandet for at få priser på 5-7. Derfor foretrækker en speditør normalt at give dig fragtpriser på CFR i stedet for DAP, når du er eksportør. Hold disse forhold for øje, når du taler med din speditør om priser på fragt.

4. Sørg for altid at få en all-in pris

Du vil ofte opleve, at speditøren i stedet for at sende dig en samlet fragtpris, sender dig en hel liste af delelementer af prisen med en uudtalt forventning om at du selv regner den samlede pris ud.

En sådan liste indeholder normalt flere forskellige valutaer og en mængde forkortelser, som er uforståelige for menigmand. Dette er et eksempel fra den virkelige verden på sådan et tilbud:

Freight all-in: DKK 2600
Port charge: USD 13 per W/M
Offload on warehouse: USD 3.3 per W/M
Clean customs: USD 25/bill
Document: USD 32/bill
ENS: USD 30/bill
Telex release: USD 16.5/bill
Commodity inspection fee: USD 16.5/shpt
Truck up: USD 400.00

Kan du regne den endelige fragtpris ud? Når du modtager et sådan tilbud, skal du bede speditøren regne den samlede pris ud for din forsendelse. Se aktuelle all-in fragtpriser her.

Fragtmand priser

Hvad er kutyme? De forskellige transportformer har deres egen ‘priskultur’, altså hver deres måde at give deres fragtpriser på. Det kan være en god hjælp at kende disse forskelle.

5. Fragtpris for vejtransport

Det afgørende punkt er, om transporten foregår mellem to EU-lande eller ej. Såfremt transporten foregår mellem to EU-lande, så vil speditøren normalt give dig én samlet all-in pris, så du ikke behøver foretage dig mere. Er transporten derimod ind eller ud af EU, eksempelvis fra Schweiz til Danmark, så vil du normalt modtage en pris for fragten, samt en pris for eksportfortoldning i Schweiz og en pris for importfortoldning i Danmark.

6. Fragtpris for søfragt

Ved søfragt vil speditøren normalt give dig en all-in fragtpris for de elementer, som han har kontrol over. Det vil typisk være søfragten og omkostningerne i speditørens hjemland, for eksempel Danmark for en dansk speditør. Har du brug for omkostningerne i den ‘anden ende’, så vil disse normalt komme i flere linjer, som i eksemplet ovenfor.

importmoms til danmark

7. Fragtpris for luftfragt

Standard luftfragt er gods som transporteres med passagermaskiner, eksempelvis hos SAS og Lufthansa. Standard luftfragt minder i sin opbygning meget om søfragt, det vil sige at speditøren hurtigt og nemt kan give dig en samlet pris for selve luftfragten og de lokale omkostninger i hjemlandet. De oversøiske omkostninger vil dog tage tid at få hjem og vil komme i flere linjer.

Kurér-gods sendes med en af de globale kurérselskaber, for eksempel FedEx, UPS, DHL eller TNT. Her får du altid en all-in pris, som indeholder alle 7 elementer. Med andre ord, så er priserne altid baseret på EXW (for import) og DAP (for eksport). Du kan godt få lov at sende FOB eller CFR, men prisen er den samme, så det kan sjældent betale sig.

8. Forskellen mellem told og fortoldning

Mange har ofte svært ved at kende forskel på de to begreber Told og Fortoldning. Told er den afgift, som staten pålægger dig at betale, når du importerer eller eksporterer varer. Toldopkrævningen kommer direkte fra SKAT.

Skat og moms Irland fragt

Fortoldning er det stykke arbejde, der er forbundet med at deklarere de varer, du importerer eller eksporterer, hos SKAT. Dette udføres normalt af en speditør ved at indtaste detaljer som godstype og værdi i toldsystemet.

9. Moms

Der skelnes mellem moms på transporten og moms på de varer, der transporteres. Der skal afregnes moms for hele transporten, hvis den foregår mellem to EU-lande. Det er speditørens ansvar at opkræve dette. Hvis du eksempelvis får en palle hjem fra Italien til Denmark, så er det speditørens ansvar at opkræve 25% dansk moms.

Såfremt transporten foregår til eller fra et land udenfor EU, så skal der betales moms på den del af fragten, der foregår indenfor EU. Med andre ord: hvis du importerer en palle med gods fra USA, hvor den samlede transportpris er kr. 8.000 og hvoraf de lokale omkostninger (momsgrundlaget) i EU udgør kr. 2.000, så udgør momsen kr. 500. Det er speditørens ansvar at beregne og opkræve dette.

Fragtpriser med Transporteca

Her på portalen kan du søge fragtpriser og bestille din transport online. Alle priserne er sammenlignelige og all-in. Når du finder en fragtpris og service, som passer på dine behov, kan du bestille direkte online. Læs mere om hvad der sker efter du har bestilt her.

Har vi ikke priser online, som passer på din søgning, tilbyder vi gratis og uforpligtende at indhente tilbud fra vores netværk af speditører indenfor 24 timer, med prisgaranti.