Transporteca

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Besøgende på hjemmesiden, Registrerede brugere, Privatkunder, Erhvervskunder, Offentlig sektor-kunder og Brugere af kundeservice Relateret til processen Transportkøb.

Version 1.1
Denne version er senest opdateret den 03/05-2024

Persondata politik for Transportkøb

Som led i vores forretning indsamler Transporteca visse persondata til brug for vores proces Transportkøb. Denne proces har til formål at sikre følgende personer den bedst mulige service i forbindelse med de søger viden om godstransport, priser på godsransport, at bestille godstransport og modtage en godstransport-service eller relateret services. Specifikt relaterer indsamlingen af persondata til de følgende personer:

 • Besøgende på hjemmesiden
 • Registrerede brugere
 • Privatkunder
 • Erhvervskunder
 • Offentlig sektor-kunder
 • Brugere af kundeservice

Denne politik beskriver hvorledes Transporteca indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes Transporteca behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Transportecas persondatabehandling. Såfremt du som Besøgende på hjemmesiden, Registreret bruger, Privatkunde, Erhvervskunde, Offentlig sektor-kunde eller Bruger af kundeservice har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte Transporteca ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder for så vidt angår de persondata Transporteca indsamler om dig.

Indsamling af data

Transporteca indsamler persondata relateret til Besøgende på hjemmesiden, Registrerede brugere, Privatkunder, Erhvervskunder, Offentlig sektor-kunder og Brugere af kundeservice. Disse persondata er kategoriseret som:

For Besøgende på hjemmesiden

 • Online identifikator/cookies

For Registrerede brugere

 • Email
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Kundetype (erhverv, privat eller offentlig)
 • Foretrukken valuta

For Privatkunder

 • Email
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer

For Erhvervskunder

 • Email
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Firmanavn og CVR-nummer

For Offentlig sektor-kunder

 • Email
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Offentlig institution og EAN-nummer

For Brugere af kundeservice

 • Email
 • Navn
 • Telefonnummer (valgfrit)

Transporteca indsamler data direkte fra dig via: Indtastning på hjemmesiden, email, telefon og chat.

Data indsamles udelukkende med samtykke fra dig som registreret, og samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, ved at fravælge samtykke til email-kommunikation in din profil på hjemmesiden, slette din profil, eller kontakte Transporteca per chat, email eller telefon.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata

Transporteca behandler persondata med henblik på;

For Besøgende på hjemmesiden

 • Statistisk information for at optimere vores hjemmeside
 • Forbedre og tilpasse din brugeroplevelse i forbindelse med Transportkøb

For Registrerede brugere

 • Identifikation af en person
 • Prissætning og beregning af moms
 • Kommunikation relateret til transportopgaver
 • Markedsføring (valgfrit)

For Privatkunder

 • Identifikation af en person
 • Kommunikation relateret til transportopgaver
 • Leverance af transportopgaver

For Erhvervskunder

 • Identifikation af en person
 • Kommunikation relateret til transportopgaver
 • Leverance af transportopgaver

For Offentlig sektor-kunder

 • Identifikation af en person
 • Kommunikation relateret til transportopgaver
 • Leverance af transportopgaver

For Brugere af kundeservice

 • Identifikation af en person
 • Forbedre og tilpasse din kundeservice ud fra din historik
 • Kommunikation relateret til transportopgaver
 • Kommunikation relateret til general kundeservice

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

Transporteca behandler persondata for følgende personer: Besøgende på hjemmesiden, Registrerede brugere, Privatkunder, Erhvervskunder, Offentlig sektor-kunder og Brugere af kundeservice; så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata bliver slettet når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende periode.

For Besøgende på hjemmesiden, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: Bliver ikke slettet

For Registrerede brugere, Identifikation af en person

 • Email: Bliver ikke slettet

For Registrerede brugere, Prissætning og beregning af moms

 • Adresse: Bliver ikke slettet
 • Kundetype (erhverv, privat eller offentlig): Bliver ikke slettet

For Registrerede brugere, Kommunikation relateret til transportopgaver

 • Telefonnummer: Bliver ikke slettet

For Registrerede brugere, Markedsføring

 • Email: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes
 • Navn: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

For Privatkunder, Identifikation af en person

 • Email: Bliver ikke slettet

For Privatkunder, Kommunikation relateret til transportopgaver

 • Email: Bliver ikke slettet
 • Navn: Bliver ikke slettet

For Privatkunder, Leverance af transportopgaver

 • Navn: Bliver ikke slettet
 • Adresse: Bliver ikke slettet
 • Telefonnummer: Bliver ikke slettet

For Erhvervskunder, Identifikation af en person

 • Email: Bliver ikke slettet

For Erhvervskunder, Kommunikation relateret til transportopgaver

 • Email: Bliver ikke slettet
 • Navn: Bliver ikke slettet

For Erhvervskunder, Leverance af transportopgaver

 • Navn: Bliver ikke slettet
 • Adresse: Bliver ikke slettet
 • Telefonnummer: Bliver ikke slettet
 • Firmanavn og CVR-nummer: Bliver ikke slettet

For Offentlig sektor-kunder, Identifikation af en person

 • Email: Bliver ikke slettet

For Offentlig sektor-kunder, Kommunikation relateret til transportopgaver

 • Email: Bliver ikke slettet
 • Navn: Bliver ikke slettet

For Offentlig sektor-kunder, Leverance af transportopgaver

 • Navn: Bliver ikke slettet
 • Adresse: Bliver ikke slettet
 • Telefonnummer: Bliver ikke slettet
 • Offentlig institution og EAN-nummer: Bliver ikke slettet

For Brugere af kundeservice, Identifikation af en person

 • Email: Bliver ikke slettet

For Brugere af kundeservice, Kommunikation relateret til transportopgaver samt Kommunikation relateret til generel kundeservice

 • Navne: Bliver ikke slettet
 • Telefonnummer: Bliver ikke slettet

Anvendelse af data behandlere

Transporteca anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Transporteca. Transporteca anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk
 • Myphone

Tredjelands overførelser

Transporteca anvender databehandler placeret i lande udenfor EU. Disse databehandlere er:

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk

Transporteca har taget de nødvendige skridt for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, som sikre persondata i sådanne systemer udenfor EU. Vi benytter udelukkende databehandlere som kan dokumentere brugen af persondata samt hvorledes denne er beskyttet.

Dokumentationen består af en persondatapolitik samt en databehandleraftale.

Overdragelse af persondata

Transporteca overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter. Nedenfor beskriver hvilke persondata, som overføres til hvilke tredjepart.

For Besøgende på hjemmesiden

 • Statistisk information for at optimere vores website: Google, Amazon Web Service

For Registrerede brugere

 • Identifikation af en person: Amazon Web Service
 • Prissætning og beregning af moms: Amazon Web Service
 • Kommunikation relateret til transportopgaven: SendGrid
 • Markedsføring (valgfrit): MailChimp

For Privatkunder

 • Identifikation af en person: Amazon Web Service
 • Kommunikation relateret til transportopgaven: SendGrid
 • Leverance af transportopgaven: Amazon Web Service, Speditører, Vognmænd eller Kurerer (defineret nedenfor), Forsikringsselskaber (defineret nedenfor)

For Erhvervskunder

 • Identifikation af en person: Amazon Web Service
 • Kommunikation relateret til transportopgaven: SendGrid
 • Leverance af transportopgaven: Amazon Web Service, Speditører, Vognmænd eller Kurerer (som defineret nedenfor), Forsikringsselskab (som defineret nedenfor)

For Offentlig sektor-kunder

 • Identifikation af en person: Amazon Web Service
 • Kommunikation relateret til transportopgaven: SendGrid
 • Leverance af transportopgaven: Amazon Web Service, Speditører, Vognmænd eller Kurerer (som defineret nedenfor), Forsikringsselskab (som defineret nedenfor)

For Brugere af kundeservice

 • Identifikation af en person: Amazon Web Service
 • Kommunikation relateret til transportopgaver: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone
 • Kommunikation relateret til general kundeservice: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone

Ved bestilling af en transportløsning på hjemmesiden, overdrager Transporteca persondata til den eller de specifikke Speditører, Vognmænd eller Kurerselskaber, som benyttes for at løse transportopgaven, samt eventuelt Forsikringsselskab, såfremt transportforsikring er valgt til ved bestilling.

 • Speditører, vognmænd og kurerselskaber: DB Schenker, Panalpina, Strait Air, TNT, UPS, FedEx, Freja, DSV, Dimotrans, iContainers, Atlas Forwarding, Holland & Stockford, Leman, IAT, Bennys Transportfirma, JMJ Transport & Flytning, Pakke.dk, Yoyo, Vanguard, Shipco, MKP Spedition
 • Forsikringsselskaber: First Marine

Ved bestilling af transportløsning bliver dine persondata ikke delt med andre Speditører, Vognmænd eller Kurerer, end den eller dem som bliver benyttet til at løse din specifikke transportopgave.

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor Transporteca er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Transportecas indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Transporteca opbevarer om din person.

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Transporteca behandler om dig.

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Transportecas formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Transporteca har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig.

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Transporteca.

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Transportecas kontaktperson, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

Transporteca vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU-hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

Transporteca kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende: Adresse, Kundetype (erhverv, privat eller offentlig), Foretrukken valuta.

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Kundetype (erhverv, privat eller offentlig).

Automatiske afgørelser og profilering relaterer sig udelukkende til at identificere relevante transportløsninger og tilpasse vores kommunikation til dig.

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Transportecas kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Google AdWords

Vi bruger cookies fra Google AdWords til at målrette reklamer specifikt til Besøgende på hjemmesiden. Det betyder at vi kan reklamere til dig, når du har gennem en handling på vores hjemmeside, såsom at søge efter godstransport eller gennemført en bestilling. Reklamer kan være i form af en reklame i Googles søgeresultater eller på en hjemmeside i Googles Display Netværk. Tredje part hjemmesider, inklusiv Google, bruger Cookies til at vise reklamer ud fra dine tidligere besøg på vores hjemmeside. Al data behandles efter denne Persondatapolitik og Googles privatlivspolitik.

Du kan fravælge “remarketing” (reklame) cookies på Google Ads Prefences hjemmesiden. Du kan også se og slette eventuel information omkring dine interesser og demografiske gruppe som Google har lagret.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata, som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation i denne politik.

Kontaktinformation

Transporteca kontaktperson for persondata

Morten Laerkholm
Transporteca
[email protected]

Transporteca har ingen data beskyttelses officer (DPO). Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.