Vigtigt om FOB

Når din leverandør nægter at betale sin del af transporten!

Hvem er ansvarlig for hvad? Det kan være forvirrende at beskæftige sig med import og de tilhørende incotermer – specielt hvis du er ny og uerfaren inden for shippingverdenen. Dette blogindlæg sætter fokus på fragttermet ‘Free on Board’ (FOB) og hvad der sker, når den ansvarlige part ikke accepterer sit juridiske ansvar. Læs videre for at forstå dette incoterm, og hvordan det påvirker ansvar, forpligtelser og omkostninger.

Når du køber dine produkter ‘Free on Board’ (FOB)

Handler du på FOB-betingelser, så er det dit ansvar at finde en speditør og betale vedkommende for at stå for din forsendelse, men de lokale omkostninger i afsenderlandet (dvs alle services relaterede til transporten fra fabrikken til godset er ombord på skibet, toget eller flyet) bliver faktureret direkte til din leverandør. Din leverandør vil måske forsøge at påvirke dit valg af speditør, men valget er udelukkende dit.

Den totale omkostning ved import

Først kan det være en hjælp at forstå, at den totale omkostning af dine produkter er stykket sammen af flere elementer. Den totale omkostning udtrykker nemlig den totale pris, du har betalt for et givent produkt, når den er ankommet til din adresse og klar til at blive solgt videre til din kunde.

Den totale pris indebærer 3 omkostninger:

 1. Produktprisen
 2. Transportprisen
 3. Evt. told og moms

Her fokuserer vi på transportprisen: Uanset hvem der er ansvarlig for hvilke dele af transporten, så vil det i sidste ende være køberen – dig – som bærer transportomkostningen. Dette gælder også selvom du handler på FOB-betingelser, hvor din leverandør i princippet bærer omkostningerne for den lokale transport. Praktisk fungerer det dog således, at din leverandør blot får sine omkostninger dækket ved at tilføje dem til din produktpris. Nogle gange vil du kunne finde denne udgift som en separat linje på din faktura – den kan f.eks. hedde ‘FOB omkostninger’ eller ‘Lokal transport’ – andre gange er den blot indregnet i produktets pris.

Typisk får du prisen, inden leverandøren kender de reelle FOB-omkostninger, derfor vil han ofte også inkludere en buffer, så han sikrer sig, at han er dækket godt ind.

Summa summarum, uanset om du handler på FOB eller EXW-betingelser, så betaler du for de lokale omkostninger. Forskellen er blot om du betaler din leverandør eller din speditør for at håndtere det.

Når du køber på EXW-betingelser, så betaler du din speditør for hele transporten fra A-B, hvorfor transporten vil være dyrere. Til gengæld vil produktprisen i dette tilfælde være billigere, da din leverandør ikke behøver at inkludere de lokale omkostninger i salgsprisen.

Når du køber på FOB-betingelser, så betaler du din leverandør for de lokale omkostninger, som han tilføjer til din faktura, og dermed øger produktprisen. Derimod vil du betale væsentligt mindre for transporten, da den kinesiske leverandør typisk vil kunne arrangere en billigere lokal transport end din oversøiske speditør kan.

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

Den største grund til, at din kinesiske leverandør kan arrangere end billigere transport til speditørens lager end speditøren kan, er, at speditøren (eller rettere deres lokale agent) kun har én forsendelse (din) at hente hos leverandøren, hvorimod din leverandør ofte vil have flere forsendelser, som han kan levere til speditørens lager i samme omgang – og på denne måde får han en stordriftsfordel på transportomkostningen.

Derfor vil transporten dør-til-dør (EXW) ofte være dyrere end at betale din leverandør for at arrangere de lokale omkostninger (FOB). Men uanset hvad, vil du altid – på den eller anden måde – betale for de lokale omkostninger.

Lad os fortsætte til problematikken, som kan opstå, når din leverandør nægter at betale sin del af transporten.

Situationen fra dit synspunkt

Forhandlingerne er færdige og du er endelig nået frem til en fornuftig aftale med din nye kinesiske leverandør. I har aftalt at handle på FOB-betingelser, som betyder, at din leverandør er ansvarlig for alle lokale omkostninger frem til godset er lastet på skibet i Shanghai. Derefter skifter ansvaret, og du vil være ansvarlig for den resterende transport, inklusive fragt og lokale omkostninger i Danmark.

Du betaler din leverandør for godset og booker transporten hos en dansk speditør, som sætter processen i gang.

Et par dage senere, modtager du en email fra din leverandør, hvori han påstår, at din speditørs agent i Shanghai opkræver et urimeligt højt beløb for de lokale omkostninger. Emailen indeholder en masse udråbstegn samt en prisliste fra leverandørens egen lokale kinesiske speditør. Disse priser er omkring en tredjedel billigere end hvad din danske speditørs agent forlanger. Leverandøren afslutter sin mail med to muligheder: Enten betaler du differencen, ellers lader du ham stå for transporten ved hjælp af sin kinesiske leverandør.

Lyder det mon bekendt?

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

Hvad er det, der reelt sker?

Ved FOB-forsendelser er din leverandør ansvarlig for at afholde de følgende tre omkostninger:

 1. Transport af godset fra fabrikken til din speditørs lager i Shanghai.
 2. Eksportfortoldning i Kina, så godset kan eksporteres.
 3. Alle omkostninger forbundet med håndtering af godset, fra godset indleveres på speditørens lager til det er ombord på skibet i Shanghai.

Din leverandør har i høj grad kontrol over de to første punkter, da han kan få sine egne kontakter til at løse opgaven, eller finde nogen, som vil gøre det til den pris, han er villig til at betale. Den tredje omkostning, typisk kaldet ‘lokale omkostninger’ har han dog ingen indflydelse på. Lokale omkostninger inkluderer at:

 • Registrere godset ved indlevering
 • Håndtere godset
 • Opbevare godset på lageret
 • Pakke godset i containeren
 • Køre containeren til havnen
 • Læsse godset på skibet

De lokale omkostninger bestemmes af din udvalgte speditørs agent i Shanghai, og vil typisk se nogenlunde sådan ud:

 • CFS – USD 23 per cbm
 • Document Fee – USD 75 per bill
 • Handling – USD 50 per bill
 • ENS Charge – USD 33 per bill
 • Customs Documents – USD 75 per bill
 • Warehouse Entry – USD 17 per trucker
 • Customs Inspection (hvis nødvendigt) – USD 30 per inspection
 • HBL Telex (hvis nødvendigt) – RMB 200 per bill

For en typisk forsendelse af en enkelt palle, som vi antager fylder 2 kubikmeter, vil de lokale omkostninger således løbe op i USD 296 (2 x 23 + 75 + 50 + 33 + 75 + 17). Det svarer til ca. DKK 1.800. Det er derfor ikke et ubetydeligt beløb i forhold til, at transporten fra Kina til din adresse i Danmark ligeledes vil koste dig ca. DKK 1.800.

Speditørens agent er umulig at forhandle med ift. disse omkostninger. Så din leverandørs eneste mulighed for at mindske dem, er at gå til dig. I de mest ekstreme tilfælde, vil din leverandør endda forsøge at kontakte din speditør. Men der er ingenting din speditør kan gøre, en sådan sag er udelukkende mellem dig og din leverandør.

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

Din leverandør ved udmærket godt, at prisen er fast, så hans eneste chance er at få dig til at betale omkostningen, eller få din danske speditør udskiftet med sin egen kinesiske speditør. Uanset hvilken af de to muligheder du lader dig overtale til, så har du tabt:

Hvis du indvilliger i at betale de lokale omkostninger, så har du betalt for noget, som du retmæssigt ikke burde have betalt jf. jeres FOB-aftale, og dit gods vil i så fald være blevet dyrere end først aftalt. Derudover skal du huske på, at hvis du én gang bukker under og betaler, så kan du være sikker på, at din leverandør laver samme trick næste gang, og du vil formentlig komme til at betale for de lokale omkostninger så længe du fortsætter med at handle med den samme leverandør.

Hvis du accepterer, at din leverandørs kinesiske speditør må stå for fragten, så er der stor risiko for at du ender durk i Fragtfælden: En helt anden – men ikke desto mindre – rigtig ærgerlig situation, hvor du kan ende med at betale en stor ekstra regning for at få dit gods udleveret. Vi anbefaler dig at bruge 5 minutter på at læse vores indlæg om selvsamme problematik, som kan give dig nogle værdifulde detaljer til sikker import.

Prislisten din leverandør sender dig, med priserne fra sin kinesiske speditør, er sikkert reelle nok. Men problemet er, at den indeholder priser for lokale omkostninger ved CFR- eller CIF-betingelser, som aldrig må sammenlignes med priser ved FOB-betingelser. CIF/CFR-priser er væsentligt lavere end end FOB-omkostninger, da den kinesiske speditør vil blive kompenseret med en returkommision fra den danske speditør, han indgår aftale med omkring levering af godset. Dette er ligeledes beskrevet til fulde i vores indlæg om Fragtfælden.

Det er værd at bemærke, at man typisk kun støder på denne problematik ved import fra Østen.

Hvordan skal du håndtere situationen?

Det er vigtigt, at du står fast!

Du skal insistere på, at I har aftalt at handle på FOB-betingelser, og at din leverandør er forpligtet til at efterkomme aftalen, dvs. at de lokale omkostninger er for hans regning, (ellers kommer du til at betale for den lokale transport to gange!) og yderligere minde ham om, at din leverandørs lokale omkostninger er i tråd med markedet.

Det sidste kan du ikke vide med sikkerhed, men det er faktum, at de fleste danske speditører bruger agenter, som de ikke ejer, til at bistå dem i det oversøiske arbejde. Disse agenter er generelt set nødt til at holde sig til markedsniveauet for at forblive agenter, hvilket gør, at markedet finder et niveau, som de fleste agenter følger.

Om nødvendigt, skal du gøre det klart for din leverandør, at du er villig til at annullere ordren (selvom du ikke er), såfremt han ikke overholder jeres aftale. Det er vores erfaring, at 10 ud af 10 leverandører accepterer omkostningen, hvis han er trængt op i krog – langt de fleste gør det endda uden yderligere indvendinger. De ved udmærket godt, at omkostningen er for deres regning, og at priserne er på niveau med markedet (og at de har taget betaling for de lokale omkostninger én gang!).

Prøv at se det fra leverandørens perspektiv: Han har ikke noget at miste ved at forsøge. Derfor skal du aldrig lade din leverandør pålægge dig at betale for de lokale omkostninger, når I har aftalt at handle på FOB-betingelser. Både han – og nu også du – ved bedre.

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

En mulig løsning til at undgå ovenstående konflikt

En mulig løsning til at komme udenom denne ofte sete problemstilling kan ske ved at købe produkterne på EXW-terms, MEN, uden afhentning. Dette kalder vi også for ‘EXW uden afhentning’. For at lære meget mere om denne handelsmetode, kan du læse vores indlæg om selvsamme her. Med denne løsning undgår du til enhver tid at ende i en situation, hvor din leverandør nægter at betale for de lokale omkostninger, og samtidig er der endda god mulighed for, at du reducerer dine samlede transportomkostninger.

Prøv vores portal, hvor du under ‘Handelsbetingelser’, kan vælge løsningen “EXW uden afhentning”, og finde priserne direkte online. God fornøjelse!