Sådan finder du prisen

Total omkostning ved import af varer fra udlandet

Det er altid ærgerligt, når uforudsete omkostninger æder af det, som man havde regnet med skulle være profit. Vi giver derfor her et overblik over, hvordan du udregner din total omkostning ved import ud for at undgå overraskelser.

Køb af varerne

Inden du går i gang med at forhandle pris med den leverandør du har fundet, bør du sikre dig, at I er enige om hvilke handelsbetingelser – også kaldet incoterms – som varerne handles på (se listen af Incoterms her). For import vil det normalt være EXW eller FOB (læs mere om EXW og FOB her).

Vi ser ofte, at man afslutter handlen uden at have aftalt dette. Når varerne så er færdigproducerede og klar til at blive afskibet dukker problemet så op. “Nå, skal du have det FOB”, siger leverandøren, når emnet kommer på banen, “Det kan vi godt klare, men det koster 400 dollars ekstra, på grund af de omkostninger vi får ved dette”. Dette ender ofte ud i at man må lave en ny overførsel til leverandøren. Det ville være rart at have dette afdækket på forhånd, så man undgår både diskussionen, skuffelsen og omkostningen på dette tidspunkt.

Transportomkostning ved import af varer fra udlandet

Omkostningen ved selve transporten er normalt enkel at gennemskue. Søger du transport her på portalen, og kender du dine handelsbetingelser som diskuteret ovenfor, får du en all-in pris. Denne pris garanterer dig, at der ikke kommer yderligere transportomkostninger.

Vælger du at få en pris direkte fra en speditør eller vognmand, skal du læse dit tilbud meget nøje, for at sikre at der ikke kommer ekstra uforudsete omkostninger. Er der mange linier i tilbuddet, med forskellige typer omkostninger, vær da særlig opmærksom på hvilken enhed de enkelte omkostninger beregnes ud fra. Vi ser ofte forvirring, hvis nogle omkostninger beregnes ud fra antal linier i toldpapirerne, nogle ud fra den samlede vægt og antal paller, og helt andre ud fra antallet af dokumenter. Vær også særligt opmærksom på, hvis der står nogle undtagelser på dit tilbud, altså nogle omkostninger eller gebyrer, som ikke er med i priserne angivet. Gør der det, kan det ofte give anledning til overraskelser og skuffelser.

Total omkostning ved import af varer fra udlandet

Vær også særligt opmærksom på, hvis der står nogle undtagelser på dit tilbud når du bestiller import af varer fra udlandet direkte fra en speditør. Altså nogle omkostninger eller gebyrer, som ikke er med i priserne angivet. Gør der det, kan det ofte give anledning til overraskelser og skuffelser.

Omkostning for told og moms på varerne og på transporten; indenfor EU og over EU’s grænse

Told og moms er det punkt, som giver anledning til fleste spørgsmål og mest forvirring. Med nogle enkelte tommelfinger-regler kommer man dog langt.

Lad os starte med tolden:

  1. Der er normalt ikke told på hverken transport eller varer, når varerne bevæger sig fra et EU-land til et andet EU-land. Dog er der undtagelser som punktafgifter på nogle varer, eksempelvis alkohol og tobak.
  2. Der er normalt altid told på både varer og transport, når varerne krydser EU’s ydre grænse, eksempelvis fra Kina til Danmark eller fra Norge til Danmark. Toldsatsen afhænger af godstypen og produktionslandet, og kan slås op i SKAT’s system VITA. På mange varetyper er tolden 0%. Der skal dog stadig laves fortoldning selvom der ikke skal betales told.
  3. I de fleste tilfælde er det speditøren der står for fortoldningen af dine varer. Dette er også inkluderet i de priser du finder her på Transporteca. Husk dog at ‘fortoldning’ betyder at man angiver godsets værdi til SKAT på dine vegne. Det betyder ikke at speditøren betaler tolden. Det skal du selv gøre.

Og så til momsen:

  1. Der er altid moms på både varerne og transporten. Det er bare forskelligt, hvem der opkræver den.
  2. Hvis du importerer fra et land i EU, så vil speditøren normalt opkræve moms på transporten. Hvis du handler som virksomhed skal du selv angive momsen på varerne via dit bogholderi. Læs mere her. Hvis du er privat skal sælger opkræve udenlandsk moms fra dig, når du køber godset.
  3. Hvis du importerer fra et land udenfor EU bliver du ikke opkrævet moms på transporten af speditøren. I stedet vil SKAT opkræve moms på både varerne og transporten, når varerne fortoldes.

omkostning ved shipping

Transportforsikring

Det er altid en god idé at købe en transportforsikring med, når du køber transport. En forsikring for almindeligt gods koster typisk 1% af summen af godsværdien og transporten, men prisen svinger fra udbyder til udbyder og på tværs af geografi og godstype. Du kan læse mere om forsikring her.

Adgangsforhold ved levering af godset

Et andet forhold, som desværre ofte giver anledning til uforudsete omkostninger, når man bestiller import af varer fra udlandet, er problemer ved selve levering af godset. Disse kan inddeles i to:

  • Behov for levering med lift
  • Manglende plads til lastbilen

Hvis der er tale om pakkepost, så er leveringen sjældent et problem. Nedenstående gælder derfor kun for gods som leveres på paller.

Hvis ikke du har en gaffeltruck eller en læsserampe, så skal du have godset leveret med en bil med lift. Hvis du modtager oversøisk gods med søfragt eller luftfragt, så vil det næsten altid blive leveret fra et lokalt pakhus med liftbil, så her er dette sjældent et problem.

Total omkostning ved import

Hvis du derimod får varer hjem fra Europa – her snakker vi Europa i bred forstand og ikke bare EU – så køres det normalt på lastbil. Hvis du har et lidt større parti – det man kalder et ‘part load’ – eller hvis du bor tæt på den vej, som langtursbilen (i fagsproget kaldet linehaul-bilen eller eksport-bilen) alligevel skal køre, så vil vognmanden ofte forsøge at levere den direkte med denne lastbil. Dermed sparer vognmanden at skulle tage godset ind på lageret og køre det ud med en separat bil. Hvis ikke du i forvejen har fortalt, at du har brug for levering med en bil med lift, så vil du blive opkrævet for et forgæves leveringsforsøg.

Det er også dit ansvar at der er plads til at lastbilen kan vende og komme omkring hjørnerne, der hvor den skal levere. Hvis den må køre igen fordi der er for lidt plads, så vil du også blive opkrævet for et forgæves leveringsforsøg.

Bliv rustet til at finde total omkostning ved import af varer

Vi håber ovenstående giver dig elementerne til at finde en total omkostning ved import af varer fra udlandet. Hvis det giver anledning til spørgsmål, er du velkomment til at kontakte os på chat, email eller telefon.