Sådan er du dækket

Transportforsikring eller ej?

Er det smart at tilkøbe en transportforsikring? Er du dækket godt nok, hvis du ikke har en transportforsikring? Her får du svarene.

Køb af transportforsikring

Når du fragter gods og tilkøber en transportforsikring, er du godt dækket ind, hvis uheldet skulle være ude. Har du en transportforsikring og der sker tab, eller skade, på dit gods, så vil som standard kunne få fuldt erstatning (du kan læse mere om hvordan der virker med en transportforsikring hos Transporteca her). En transportforsikring er derfor en god måde at fjerne risici fra transport af gods. Nedenfor kan du så modsatte læse, hvad der sker i de tilfælde, hvor man ikke har en transportforsikring, hvis uheldet er ude.

Du er ikke fuldt dækket uden en transportforsikring

Desværre, nej. Når du køber transport via et transportfirma, speditør, eller vognmand, er du ikke fuldt dækket uden en transportforsikring. Du kan læse mere om hvorfor, og hvordan du så er dækket længere nede i artiklen.

Transportfirmaer har ikke en forsikring, der automatisk dækker i tilfælde af skader eller bortkomst. For at være fuldt dækket ind, er man derfor nødt til at tegne en transportforsikring selv. I visse tilfælde kan det dog være, man er dækket af sin lagerforsikring (hvis man har sådan en). Det er dog noget man bør tjekke efter i sin police om det er tilfældet.

Findes der særlige regler for privat personer?

Igen, desværre nej. Der findes ingen særlige forbruger-rettigheder selvom man er privat person. Den samme risiko der gælder for virksomheder gælder også for private. Der er dog en undtagelse, hvis det drejer sig om privat flyttegods.

Hvornår kan det betale sig (rent økonomisk) at tegne en transportforsikring?

Hvis det, du sender, har en høj værdi i forhold til dets vægt, så kan det betale sig at tilkøbe en transportforsikring. Ellers kan det generelt ikke; rent økonomisk ihvertfald. Affektionsværdi er selvfølgelig en ting, man skal tage højde for, hvis det er private ting, der skal transporteres.

Du får en billigere pris, fordi du ikke er dækket automatisk

Tager man tingene i et lidt større – og kollektivt – perspektiv, så betyder det, at man som transportkøber ikke automatisk er dækket, at prisen på transporten faktisk bliver billigere, hvilket er en god ting. Når transportøren ikke bærer hele risikoen for godset, kan de nemlig holde priserne nede, som derfor gør det billigere for dig som importør at sende gods. En anden årsag er, at transportørens fortjeneste ved en given transport kun udgør en brøkdel af godsets værdi. Skulle speditøren holdes ansvarlig for tab og skade på godset ville priserne derfor skulle hæves betydeligt.

Så når vi får disse spørgsmål en gang i mellem:

“I har vel en transportforsikring, der dækker, hvis der sker skader på mit gods?”
“Når man transporterer andre folks ting og man ødelægger dem, så må man jo erstatte dem fuldt ud. Det er da kun rimeligt.”

Så må vi desværre sige, som skrevet ovenfor, at man ikke er dækket automatisk. Hvis man skulle være det, ville prisen for selve transporten nemlig være væsentlig højere.

Det er nok bedst forklaret ved dette eksempel:

En speditør har typisk et dækningsbidrag på omkring EUR 200 på at fragte en 40-fods container fra Asien til Europa. Dette skal dække speditørens omkostninger til lønninger, husleje, mv.

Værdien af godset i en 40-fods container ligger typisk omkring EUR 50.000 omend dette selvfølgelig kan svinge meget.

Fortjenesten er således 0,4% af godsværdien.

transport skade forsikring

Risikoen for skader eller tab af dette gods står således ikke på mål med fortjenesten, hvis speditøren skal holde det fulde ansvar. Det sker også at containere med råvarer bliver forsinket således at fabrikker midlertidig må stoppe produktionen. Skulle transportørerne være ansvarlig for disse afledte og inddirekte effekter og omkostninger, ville risikoen (og dermed prisen) stige betydeligt.

De samme principper gælder uanset om man sender en lampe med pakkepost, en palle vin med en vognmand eller et helt skib fyldt med olie eller kul.

Forsikrer speditøren sig ikke selv mod den slags?

Det gør de ikke, desværre. Grunden er, det ville øge omkostninger på deres transporter så meget, at deres priser ville blive så høje, ingen ville benytte dem.

Samtidig er vi som samfund interesseret i at holde omkostningerne på transport så lave som muligt. Omkostninger til transport er en handelsbarriere på samme måde som told, moms og skat er det. På verdensplan betyder højere transportomkostninger mindre handel, så derfor er man på globalt plan interesseret i, at holde transportpriser og omkostningerne forbundet med fragttransport så lave som muligt.

Speditøren har et ansvar…

Speditørerne har faktisk et ansvar, men det er begrænset i henhold til internationale konventionerne (som du kan læse om her). Dette kaldes i fagsproget for ‘speditørens ansvarsbegrænsning’ og betingelserne er forskellige afhængige af om det drejer sig om søfragt, luftfragt eller vejtransport. Så du kan faktisk godt få en erstatning, hvis der sker skade eller tab på dit gods under transporten, men i de fleste tilfælde, er den erstatning man ville få udbetalt ret lille sammenlignet med den reelle værdi godset ville have. Du kan læse nedenfor, hvilke begrænsninger der gælder for de specifikke transporttyper.

vejtransport forsikring

Speditørens ansvarsbegrænsninger er:

Lufttransport: DKK 150 / kg
Vejtransport: DKK 70 / kg
Søtransport: DKK 15 / kg

Et eksempel:

Hvis du sender en pakke på 10kg med vejtransport, vil speditøren maksimalt være forpligtet til at udbetale erstatning på 10kg x DKK 75 / kg = DKK 750. Du kan dog ikke få udbetalt mere end du har betalt for dit gods.

Har du således betalt DKK 500 for godset, vil du få DKK 500 i erstatning. Har du betalt DKK 1.000 vil du få DKK 750 i erstatning.

Hvad er meningen med ansvarsbegrænsninger, hvis man ikke får fuld erstatning?

Ansvarsbegrænsninger gør, at der findes en balance på transportmarkedet, hvor speditøren har en risiko, som er stor nok til at godset håndteres forsvarligt, men uden at risikoen bliver så stor at transportomkostningerne bliver en hindring for verdenshandlen.

Ud over det, er begrænsningerne et regelsæt, der er ens for alle transportører, uanset hvor i verden de er og hvor i verden deres kunder befinder sig.

Hvornår kan det betale sig, at købe en transportforsikring?

Det korte svar: Det kan det når godsets værdi væsentligt overstiger speditørens ansvarsbegrænsning og forsikringens selvrisiko. Begge dele er bedst forklaret med eksempler:

Hvis du skal have transporteret en lampe på 10kg med en værdi på DKK 500, så kan du alligevel få dit tab dækket af speditøren, da beløbet ligger under ansvarsbegrænsning på 10kg x DKK 75 / kg = DKK 750. Så det er derfor ikke nødvendigt at tegne en transportforsikring. Grunden til at man ville tegne en forsikring alligevel er, at det generelt er væsentlig nemmere og hurtigere at få sin sag behandlet og erstatning udbetalt af et forsikringsselskab end af en speditør. Så hvis uheldet skulle være ude, vil man hurtigere få sin erstatning.

Alle transportforsikringer har også en selvrisiko. Hvis du har købt en lampe til DKK 500, så vil det ikke give mening at tilkøbe en transportforsikring med en selvrisiko på DKK 1.000. Hvis lampen derimod kostede DKK 5.000, ville det derimod være en god idé med forsikringen.

Hvor køber jeg en transportforsikring?

De fleste transportfirmaer – inklusiv Transporteca – tilbyder en transportforsikring sammen med den enkelte transport. Køber du en sådan forsikring, så er du fuldt ud dækket imod skader og tab på dit gods (for den enkelte transport).

Har du mange transporter, kan det betale sig at få lavet en general transportforsikring hos dit forsikringsselskab. Denne vil så gælde for alt det gods, som du får transporteret. Mange virksomheder har allerede en transportforsikring inkluderet i deres lager-forsikring uden at være klar over det, så det kan være en god idé at starte med læse forsikringspolicen igennem for at se om man automatisk er dækket der igennem.