Undgå At Lade Det Koste Dig Dyrt

Speditøransvar

Hvem har ansvaret, hvis noget går galt? Hvem skal betale for hvad? Og hvor godt er du dækket ind? Artiklen her hjælper dig i hvad der er op og ned, når det kommer til det ansvar en speditør har overfor dig som transportkøber.

Er speditøransvar rimeligt?

Mange nye kunder i transportbranchen er af den opfattelse at hvis en transportør forsinker eller skader gods i deres varetægt, så må speditøren stå til ansvar for alle direkte og afledte omkostninger heraf. Det virker ud fra de fleste menneskers opfattelse kun rimeligt. Hvis vi låner naboens plæneklipper og ødelægger den, mens den er i vores varetægt, så må vi nødvendigvis betale for at få den repareret eller erstattet. Ligeledes, – synes vi – at hvis en speditør forsinker en container med råvarer således at en fabrik må lukkes i en uge, så må rederiet betale for den tabte produktion.

Speditør ansvar danmark

Tradition over rimelighed?

Virkeligheden er dog en noget anden. Fra et makroøkonomisk og politisk perspektiv har filosofien i flere hundrede år været, at transport fremmer samhandel og samhandel gør os allesammen rigere. Derfor er det vigtigt, at der er et stort udbud af transportører både til lands, til vands og i luften.

Måden at få et større udbud på er at tilbyde transportørerne et marked med gode indtjeningsmuligheder og begrænset risiko. Derfor har det – startende med rederierne – i århundreder været tilladt at aftale priser i såkaldte ‘konferencer’ og man har gennem internationale konventioner begrænset speditørens ansvar ved tilskadekomst og bortkomst af gods.

Speditør lager

Hvad betyder det i praksis?

I praksis sker det ved at man har begrænset, hvor meget en speditør maksimalt kan komme til at betale per pakke eller per kilogram af lasten. Eksempelvis er begrænsningen ved søfragt sat til cirka DKK 15 per kg. Det vil sige, at hvis speditøren mister en forsendelse på 200 kg vil dennes ansvar være begrænset til 200 kg x DKK 15 = DKK 3.000. Såfremt godset er væsentligt mere værd end dette kan det derfor være en god idé at tegne en forsikring.

Sådan virker Transporteca

Når du skal bruge gennemsigtighed i transportmarkedet, kan du søge priser på transport, fragt, og shipping på portalen.

Alle priser er standardiseret, hvilket betyder, vi kun viser det vi kalder ‘all-in’ priser. Alt (undtagen forsikring) er med i prisen. Priserne fra de forskellige udbydere er derfor nemme at sammenligne, så du ved du får den bedste pris, når du vælger en speditør.