Alt hvad du behøver at vide

Import fra USA

Import fra USA er ikke raketvidenskab. Det kræver blot, at du er opmærksom på de praktiske detaljer og derudover gør dig nogle overvejelser omkring transporten, så du kan få dit gods hjem på den bedste og billigste måde. Læs med her, hvor vi sammenfatter de væsentligste faktorer, som spiller en rolle, når du importerer varer fra USA.

Hvilken transportform er mest økonomisk for dig?

Dine to muligheder for import fra USA er søfragt og luftfragt, og valget mellem de to afhænger først og fremmest af, hvor meget det haster at få dine varer hjem, og naturligvis hvilken pris du er villig til at betale. Hertil vil valget af den mest økonomiske transportform i høj grad afhænge af, hvor i USA din leverandør er bosat samt hvor meget godset vejer og måler.

De interne afstande i USA kan være meget store og indenlands transport er relativt dyrt i USA. Hvis din leverandør bor langt inde i landet, eksempelvis i Denver, Colorado, så kan det derfor blive ret dyrt at få dit gods sendt til nærmeste havn, Los Angeles, for at få det sejlet hjem. Prisen for den indenlandske transport fra Denver til Los Angeles gør, at man ofte kan flyve godset direkte til Danmark fra Denver til samme eller en lavere pris. Dette afhænger dog stadig af hvor meget dit gods vejer og fylder.

Luftfragt

Netop grundet disse meget store interne afstande, handles der oftest på EXW-betingelser ved import fra USA. Dette er en væsentlig forskel fra f.eks. Kina, hvor der typisk handles på FOB-betingelser, hvilket giver mening, fordi fabrikkerne historisk set har været bygget op langs kysten omkring de store Kinesiske havnebyer. Dermed ikke sagt, at det ikke er muligt at handle på FOB-betingelser, når du importerer gods fra USA, du skal blot være opmærksom på, at langt fra alle leverandører tilbyder at stå for de lokale transportomkostninger.

Handler du på EXW-betingelser, således at du står for hele fragten fra din leverandørs dør, så vil omkostningerne for luftfragt ofte kunne konkurrere med søfragtspriserne, så længe du holder dig under 2m3 eller 300kg. Skal du i stedet kun stå for transporten fra en nærliggende havn/lufthavn (FOB), så skal du regne med et max på ca. 1m3 eller 150kg for at luftfragt kan betale sig.

Når det gælder søfragt kan man vælge at sende som stykgods, hvor I er flere importører om at dele en container. Dette kan som tommelfingerregel svare sig, hvis ikke din forsendelse overstiger 15m3. Har du mere end 15m3, vil det formentlig være en bedre løsning at benytte en hel container til at fragte dit gods hjem. Vægtbegrænsningen ved søfragt er langt højere end ved luftfragt, hvorfor vægten i de fleste tilfælde vil være irrelevant – medmindre man selvfølgelig skal transportere noget meget tungt gods.

Se blandt andet denne video om hvordan miljøet påvirkes i forhold til de to transportformer – søfragt og luftfragt.

Hvor lang tid tager det?

Eftersom USA er et enormt land, vil transittiden også variere, alt efter hvor i landet godset skal afgå fra. Med søfragt fra f.eks. Newark på østkysten kan du forvente en transittid på 3-4 uger, hvorimod det vil tage omkring 4-6 uger fra f.eks. Los Angeles på vestkysten.

Med luftfragt kan du regne med en transittid på 2-3 dage for de dyreste services og 10-12 dage for en mere økonomisk transport.

Under luftfragt hører desuden to underkategorier, nemlig ‘standard luftfragt’, som betyder at dit gods kommer ombord på et almindeligt passagerfly, og ‘kurerservice’, som er et dedikeret fragtfly, som ofte er gode til mindre pakke-forsendelser. Disse foregår altid dør-til-dør og opereres af kurerfimaer som f.eks. UPS, TNT og FedEx.

Til dig, som ønsker at benytte dig at kurerservices til import fra USA, er det væsentligt at vide, at der er rigtig stor forskel på kurerernes listepriser og de priser, som er tilgængelige i forbindelse med storkundeaftaler. Er du ikke selv i besiddelse af en storkundeaftale, kan du med fordel gå igennem en speditør eller søge direkte her på siden, hvor du kan få rabatten og samme hurtige service – uden selv at have en storkundeaftale

import af varer fra usa

Din virksomhed skal være importregistreret

Når du som virksomhed skal importere varer fra USA, så er det afgørende, at du er CVR registreret og importørregistreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette foregår på virk.dk under “Ændre virksomhed” og tager kun et øjeblik. På den måde er der langt mindre risiko for, at der bliver pålagt yderligere omkostninger for opbevaring, når dine varer ankommer til Danmark.

Se evt. denne video for mere info om importregistrering.

Hvis du ikke er registreret som importør, når dit gods ankommer til Danmark, vil det blive tilbageholdt af SKAT, og udlevering vil ikke ske, før registreringen har fundet sted. Du har 14 dage fra godset ankommer til Danmark til at importregistrere dig, ellers vil dit gods bliver sendt retur til din leverandør i USA på din regning.

I samme omgang vælger du også, hvordan du foretrækker at afregne din told. Oftest benyttes SKATs sikkerhedsstillelsesordning, hvor SKAT basalt set stiller sikkerhed for din toldbetaling over for EU i perioden, fra du får leveret dine varer til tidspunktet, hvor du betaler din told. Med denne fremgangsmåde får du dine varer udleveret med det samme og betaler først din told den 16. i den efterfølgende måned, efter dine varer er blevet toldbehandlet.

Til dig, der importerer som privatperson

For dig, som importerer til privat brug, vil det desværre ikke være muligt at benytte sig af SKATs sikkerhedsstillelsesordning. Privatpersoner har nemlig ikke mulighed for at registrere sig som importør, hvorfor de ikke kan opnå toldkredit. Dette betyder i praksis, at tolden skal afregnes før, du kan få dine varer udleveret. Ved mindre forsendelser, vil det typisk være vognmanden, der opkræver tolden i samme omgang, som han leverer dine varer. Ved større forsendelser, vil det oftest foregå på den måde, at speditøren lægger ud for tolden på dine varer, og derefter opkræver den fra dig (+ et gebyr for udlægget), som skal betales, inden du kan få dine varer leveret.

Toldregler ved import fra USA

Når du som virksomhed importerer gods fra USA, er du underlagt toldreglerne, som stiller krav om at dit gods skal deklareres – uanset værdi. Beregningen tager udgangspunkt i godsets værdi, som er angivet på handelsfakturaen + fragtomkostningerne til første EU-grænse (og en eventuel transportforsikring).

Hvis ikke fragtprisen er oplyst separat, vil SKAT formentlig tillægge en estimeret værdi til den samlede toldberegning. Handler du og din leverandør på CFR, CIF eller DAP-betingelser, således at din amerikanske leverandør står for transportomkostningerne, så husk at fragten skal noteres separat på fakturaen – ellers kan du ende med at betale told af fragten to gange jf. ovennævnte.

transportform

Den enkelte toldsats ved import fra USA kan variere fra 0%-22% (med undtagelse af tobaksvarer, som har en toldsats på 75%), og afhænger af det specifikke produkt, du importerer. Vi anbefaler, at man som importør af nye varer tager kontakt til SKAT og undersøger, om der er restriktioner eller andre udfordringer i toldreglerne omkring den specifikke vare, inden man bestiller sit første parti hjem. Typisk vil der ikke være problemer, men det kan være en god ide at dobbelttjekke, så der ikke kommer uventede omkostninger. Eksempler på varer, som er belagt med restriktioner er spiritus og tobak.

Toldsatsen fastsættes af EU-kommissionen, som også driver toldtarif-databasen TARIC, hvor du kan finde den enkelte toldsats ved at oplyse importland og varekode.

Det er speditørens ansvar at angive toldsatsen i SKATs systemer på baggrund af fakturaen (eller pakkelisten ved privat gods), som bestemmes ud fra de såkaldte HS-koder. Tjek eVITA for mere information omkring toldkoder(HS-koder) og toldsatser.

Efter dine varer er fortoldet, kan du via skat.dk blive klogere på din forsendelse, herunder værdien af både told og moms. Momsen angives på baggrund af godsets værdi, hvorimod tolden også er baseret på transportomkostningerne. Momsværdien opkræves ikke af SKAT, når det er en virksomhed, der importerer, men den skal stadig bogføres og vil kun blive brugt til statistik.

Hvad med den amerikanske moms ved import fra USA?

Det er væsentligt at have for øje, at man i USA normalvis angiver priser uden moms (sales tax). Hvor meget momsen er, afhænger af hvilken delstat, du har med at gøre. En hurtig google-søgning kan give dig yderligere info omkring momsen i de enkelte delstater. Hvis du importerer som virksomhed, skal du sørge for, at din leverandør ikke opkræver momsen – hvis det sker, vil det nemlig være meget svært at få denne tilbagebetalt.

Da fragt ind og ud af EU ikke er momspligtig, er der ikke moms på selve transporten ved import fra USA. Du skal blot sikre dig, at din virksomhed er momsregistreret, og at dit momsnummer bliver påført fakturaen mellem dig og din leverandør (‘DK’ + CVRnummer)

Container

Ved import fra USA til privat brug

Importerer du som privatperson, skal du betale dansk moms, og din(e) vare(r) skal deklareres, når værdien overstiger DKK 80. Hvis værdien er over DKK 1.150, skal du også betale told. I dette regnestykke skal fragtomkostningerne ikke medregnes.

Priseksempler på import fra USA

Der er ingen tvivl om, at USA er en helt anden størrelsesorden end Danmark, hvorfor indlandstransporten eller den lokale transport også er væsentlig dyrere, end vi er vant til herhjemme. Derfor har det også stor betydning for prisen, om du selv har ansvaret for transporten fra din leverandørs adresse (EXW), eller om du kan ‘nøjes’ med at  overtage ansvaret fra den nærmeste havn/lufthavn (FOB). Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at pakhuset, hvor godset skal indleveres ved en FOB-aftale, kan være placeret flere hundrede kilometer væk fra havnen. I så fald vil du selv være ansvarlig for omkostningerne fra pakhuset til afgangshavnen.

Herunder finder du et par priseksempler på import fra USA. Eksemplerne består af forskellige transportformer, så du kan få en ide om hvilken løsning, der er den bedste for dig. Vær opmærksom på, at priserne er vejledende, da disse ændrer sig med oliepriser, valutakurser og den generelle konkurrencesituation på det givne marked.

Fra Los Angeles, CA til Horsens
1 palle: 1.8 m3/300 kg, 37 dage med søfragt, dør-dør (EXW)
DKK 5.556

Fra New York, NY til København
1 palle: 1.8 m3/300 kg, 26 dage med søfragt, havn-dør (FOB)
DKK 2.220

Fra Las Vegas, NV til Slagelse
2 pakker: 0,40 m3/50 kg, 8 dage med kurér, dør-dør (EXW)
DKK 1.790

Fra St. Louis, MO til Esbjerg
2 paller: 1,9 m3/240 kg, 7 dage med luftfragt, lufthavn-dør (FOB)
DKK 4.500

Fra Detroit, MI til Glostrup
1 palle: 1,4 m3/510 kg, 5 dage med luftfragt, dør-dør (EXW)
DKK 8.650

Speditørens ansvarsbegrænsning

Uanset hvor i verden du skal importere dine varer fra, gælder det for international godstransport, at speditøren er ansvarsbegrænset af internationale konventioner, som byder følgende ansvarsbegrænsninger:

Søfragt: ca. DKK 15 pr. kg pr. pakke
Luftfragt: ca. DKK 150 pr. kg
Vejtransport: ca. DKK 70 pr. kg

Dette betyder at skulle uheldet være ude og dine varer bliver beskadiget eller helt væk under transporten, så vil speditøren kun være forpligtet til at erstatte godset ift. ovenstående værdier, som de er begrænset til. Har speditøren til gengæld bevidst påført en skade på godset, vil denne naturligvis være fuldt erstatningspligtig.

transportforsikring

Hvad koster det at forsikre mit gods?

Forsikringsprisen beregnes på baggrund af værdien på dit gods + transportomkostningerne. Du indsætter blot værdien af dit gods, når du gennemfører din transportbooking, herefter udregner systemet selv forsikringsprisen. For en samlet værdi op til DKK 100.000, vil det ikke koste mere end et par hundrede kroner at tilføje en transportforsikring. Hvis den samlede værdi overstiger DKK 100.000, beregnes forsikringsprisen på følgende måde: ca. 0,70% x værdien af dit gods.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected] eller på telefon 71997299, hvor vi sidder klar til at hjælpe.