Undgå Store Omkostninger

Kinesisk Eksportlicens

For dem, som påtænker at importere produkter fra Kina, er det sundt at kende til det kinesiske eksportlicenssystem. Importerer man fra en virksomhed, som ikke har licens til at eksportere, er der nemlig risiko for forsinkelser eller ekstra uventede omkostninger – hvilket nemt kan undgås med lidt forberedelse. Læs her hvordan systemet er opbygget og hvad du skal være opmærksom på.

Baggrund

Kina har benyttet eksportlicenssystemet siden 1950 for at kontrollere hvem som eksporterer hvilke produkter, og den mængde som eksporteres til forskellige lande.

Reglerne blev krystalliseret i 80’erne, hvor det blev fastlagt at kinesiske virksomheder som har til hensigt at eksportere varer fra Kina skal have tilladelse fra Handelsministeriet (Ministry of Commerce – eller MOFCOM), og derefter registrere sig lokalt for at blive en såkaldt udenrigshandelsfirma – altså eksportgodkendt (Foreign Trade Company – FTC).

Transport fra Kina til Danmark

Hvad er en eksportlicens?

Der er grundlæggende to typer eksportlicens i Kina. Den generelle, og den specifikke. Hvis et udenrigshandelsfirma har en general eksportlicens, så behøver de ikke søge om tilladelse for hver enkelt afskibning, så længe produkterne de afskiber er idenfor de godkendte varegrupper og mængder.

Handelsministeriet offentliggører jævnligt en liste varegrupper hvor der skal ansøges om specifikke eksportlicenser. Hvis et udenrigshandelsfirma ønsker at eksportere et produkt, som er på denne liste, så skal der ansøges om eksportlicens for hver enkelt afskibning. Se et eksempel på denne liste (downloader i Excel format – findes kun på Kinesisk på MOFCOM’s hjemmeside), og en oversættelse at offentliggørelsen af denne liste her.

Kina transport

Hvem er ansvarlig for eksportlicens, og hvad er risikoen?

Som udgangspunkt er det eksportøren som er ansvarlig for at have eksportlicens for de produkter, de skal eksportere fra Kina.

Hvis en eksportør i Kina sender sine varer til f.eks. Danmark, og ikke har den nødvendige eksportlicens, så kan det sammenlignes med at tage i lufthavnen uden et pas når man skal ud at rejse. Produkter kan derfor ikke forlade Kina før der er en eksportlicens, og dermed opstår de første forsinkelser, da forsendelsen vil blive stoppet i pakhuset indtil licensproblematikken er løst.

Dette er en udfordring oftest set i det sydlige Kina, typisk i Guangdong provinsen, f.eks. med varer fra Guangzhou eller Shenzhen. Årsagen er at en del af disse producenter i det sydlige Kina vælger at køre deres varer over grænsen til Hong Kong, og eksportere fra en Hong Kong firmaadresse i stedet for deres kinesiske adresse. Hong Kong er en frihandelszone, og der er dermed ikke noget krav om eksportlicens når produkter eksporteres herfra. Dermed undgår eksportøren de omkostninger der er forbundet med at et opnå eksportlicens.

Kina eksportlicens

Udover forsinkelsen af de produkter du importerer fra Kina, hvis du importerer fra en producent uden licens, så er der meromkostningen forbundet med at løse licensproblematikken.

Systemet fungerer således at virksomheder, som ikke har eksportlicens kan benytte andre virksomheders eksportlicens. Dette er en praksis, som er udbredt i specielt Sydkina. Det vil således være et Udenrigshandelsfirma, som figurerer på de kommercielle dokumenter og som i princippet er eksportøren af produkterne under deres egen eksportlicens.

Det at benytte sådan et firma, også kendt som en handelsagent, er dog ikke uden omkostninger. Hvis en handelsagent benyttes bør det være den faktiske eksportør som udvælger agenten og betaler for denne service. Det sker imidlertid ofte at det er speditørens Kinesiske samarbejdspartner, som finder denne agent for at få ekspederet lasten hurtigere, og få varerne sendt til Danmark hurtigere. I dette tilfælde, vil speditøren afholde udgiften og forvente at den bliver betalt af enten eksportøren eller dig som importør, før du kan få dine varer leveret i Danmark.

Fragt fra Kina til Danmark

Omkostningen til sådan en handelsagent variere afhængig af produkttype og hvem der benyttes. Det vil dog typisk være en lavere omkostning hvis den Kinesiske producent afholder den end hvis du skal afholde den som importør. Eksempler set går fra ca. $200 op til 1,5% af lastens værdi.

Hvordan finder jeg ud af om min Kinesiske producent har eksportlicens?

Det letteste er at spørge når idet du indgår handelsaftalen med producenten. Hvis du ikke får klart svar er det ofte tegn på at de ikke selv har eksportlicens. I det tilfælde bør i dokumentere i jeres forhandlinger at ansvaret for at sikre eksportlicens og omkostningen forbundet dermed er producentens. På den måde, hvis det kommer til at speditøren arrangerer eksportlicensen, kan de fakturere producenten i Kina direkte.

Fragt fra Kina til Europa

Min producent i Kina har ikke eksportlicens – hvad gør jeg?

I de tilfælde hvor producenten melder klart ud at de ikke har eksportlicens har du nogle forskellige muligheder. For at være sikker på ikke at få overraskelser kan du købe dine produkter under det Incoterm som hedder FOB – eller Free On Board. Dette betyder at producenten er ansvarlig for transporten indtil produkterne er lastet på skibet, og dermed også ansvarlig for alle omkostninger forbundet med at varerne skal forlade landet.

Det man skal være opmærksom på forskellen ved at købe produktet FOB i stedet for direkte fra fabrikken er, at den samlede pris du skal betale producenten kan stige mere end den omkostning der er forbundet med transporten fra fabrikken og lastning på skibet. Den samlede produktomkostningen, før varerne er leveret på din adresse i Danmark kan derfor stige.

Alternativt, kan du lave en købsaftale under det Incoterm som hedder EXW – eller Ex-Works, men holde fast på at det er producenten, som skal arrangere eksportlicens. I det tilfælde skal du informere speditøren om dette, og specifikt instruere dem til ikke at arrangere eksportlicens med mindre de får betaling direkte fra producenten.

Den sidste mulighed er at spørge speditøren hvilken omkostning der er forbundet med brug af en handelsagent. Det vil normalt først kunne oplyse omkostningen efter den er afholdt, hvorfor dette har det største element af usikkerhed.

Hvor kan jeg læse mere?

Vi har inkluderet et par Engelske kilder hvor du kan læse mere om Kinesisk Eksportlicens:

China Briefing
China Import Magazine
Global Sources