6 Gode Råd, Du Ikke Må Glemme

Fragt til Norge

Når du planlægger din fragt til Norge, er der nogle få vigtige overvejelser du skal gøre dig. Læs guiden her, og undgå de største faldgruber og få overblik over de vigtigste regler når du skal have fragtet gods ud af EU og ind til Norge.

Fra et fragtperspektiv er Norge et interessant land på grund af den store geografi, og idet en stor del af landet er meget bjergrigt. Læs her om de vigtigste forholdsregler du skal tage dig, hvis du skal have fragtet dit gods ind i bjergrige egne.

1. Fragt fra EU til Norge

Norge er ikke et EU medlemsland, og reglerne om fri handel inden for EU, er derfor ikke gældende når du skal fragte til Norge.

Praktisk betyder det, at godset skal udføres fra EU i det land som det eksporteres fra, og fortoldes i Norge, på samme vilkår som hvis du eksporterer til andre tredjelande. Det betyder også et der ikke pålægges moms på fragtomkostningen fra Danmark til Norge.

Får du en speditør eller vognmand til at stå for transporten, spørg da ind til hvorvidt udførsel i Danmark og fortoldning i Norge er en del af prisen. Ofte vil navnlig fortoldningen i Norge ikke være inkluderet med mindre du selv specifikt beder om det, eller køber din transport på en portal med all-in prisgaranti.

I praksis kan importøren godt selv forestå fortoldningen, men medmindre importøren som modtager fragten er rutineret i fortoldning opvejer besparelsen ikke risikoen for forsinkelse af fragten, og dermed risikoen for yderligere opbevaringsomkostninger.

2. Eksportregistrering

For at sælge og eksportere varer til Norge skal din virksomhed være eksportregistret.

På virk.dk kan du eksportregistrere din virksomhed ved at vælge ”Ændre virksomhed”. Selve registreringen koster ikke noget, og foretages online i Webreg under Moms, Import og Eksport.

Vil du vide mere om importregistrering, kan du her se en videogennemgang af de væsenligste punkter.

norge fragt

3. Moms og toldregler i Norge

Som eksportør til Norge, som er udenfor EU, skal der ikke pålægges moms, hverken ved salg til virksomheder eller private.

Ved fragt til Norge af gods på en værdi over NOK 350 inkl. fragt skal den norske importør betale told og moms i Norge. Denne bagatelgrænse gælder dog ikke for alkohol og tobak. Toldreglerne foreskriver at tolden beregnes på baggrund af varens indkøbspris plus fragt og eventuel forsikring. Moms beregnes som 25% af toldgrundlaget plus told, dog kun 15% for fødevarer.

De norske toldmyndigheder tilbyder en online importberegner, som kan give en indikation af hvor meget der skal betales i hhv. told og moms jævnfør norske toldregler: Importkalkulator.

Norge til og fra

4. Priser på fragt til Norge

Fragt til Norge foregår oftest som vejtransport. For den vestlige del af Danmark, vil det ofte kunne svare sig for vognmanden at laste traileren med fragt på færge fra enten Hirtshals, Hanstholm eller Frederikshavn til Oslo. Idet transittiden blot er op til nogle få dage, vil det sjældent kunne betale sig at flyve gods til Norge, med mindre det er til modtagere i det nordlige Norge.

Nedenfor finder du nogle priseksempler på transporter fra Danmark til Norge. Idet priserne variere med f.eks. brændstofpriser, skal disse eksempler blot tages som estimater. Når man har en konkret fragtopgave, indhenter vi det bedste tilbud i markedet.

Fredericia til Lyngdal, Norge
2 paller – 3,50 m3 – 600kg
DKK 2.150
3 dage med sø/landfragt
Esbjerg til Oslo, Norge
8 paller – 14,05 m3 – 2.350kg
DKK 4.680
2 dage med landfragt
Herlev til Oslo, Norge
7 pakker – 0,69 m3 – 105kg
DKK 920
3 dage med landfragt
Roskilde til Jevnaker, Norge
3 pakker – 0,16 m3 – 25kg
DKK 490
2 dage med landfragt
Gilleleje til Bergen, Norge
3 paller – 4,98 m3 – 349kg
DKK 3.560
3 dage med landfragt
Grenå til Ringebu, Norge
1 maskine – 10,52 m3 – 4.350kg
DKK 8.100
1 dag med sø/landfragt

I disse eksempler er der forskellige transporttyper. Nogle er direkte fra afskiber til modtager med en specifik lastbil, andre er via distributionscentre, således godset afhentes i mindre varebiler, bringes til et eksport distributionscenter i Danmark, hvorefter det afsendes med en større eksport-lastbil til Norge til et import distributionscenter, typisk i Oslo.

Norge hus

5. Hvordan sikrer man sig den billigste pris?

Sender man mindre forsendelser til Norge vil det ofte være billigst med en kurér. Så skal man blot sikre sig at forsendelsen er pakket jævnfør kurerens pakkevejledning, og størrelse og vægt af pakkerne ligger indenfor kurerens rammer. Bestiller man f.eks. fragt til Norge med UPS, må enkelte pakker ikke overstige 70kg og omkreds plus længde må ikke overstige 419cm.

For større forsendelser vil man ofte kunne opnå besparelser ved at palletere og foliere godset. Er pallehøjden under 110cm, vil man kunne opnå besparelser ved at pakke godset således at pallerne kan stables. Dermed optager fragten mindre gulvplads i eksportbilen, og som resultat kan vognmanden have mere gods med på turen.

Sender man projektlast, såsom store maskiner eller elementer til byggeri, er det vigtigt at disse er pakket forsvarligt i f.eks. trækasser og kan håndteres med gaffeltruck eller kran. Det er ligeledes vigtigt at man gør det klart overfor vognmanden hvilke faciliteter der er til rådighed ved lastning og lodsning.

6. Fragt til Norge med Transporteca

Har du behov for fragt til Norge kan du her på portalen finde og sammenligne transportløsninger og priser online.

Har vi ikke et produkt som passer dine specifikke behov, så indhenter vi uforpligtende tilbud fra vores netværk af vognmænd og speditører indenfor 24 timer.