5 ting, du skal huske

Toldregler ved import fra USA

Her er introduktion til toldregler ved import fra USA. Du får de 5 vigtigste emner, du skal kende til, for at undgå forsinkelser og ekstra regninger. Så er du godt rustet, hvis du overvejer at importere varer fra USA.

Moms og toldregler ved import fra USA

Told er en afgift på varer du bliver pålagt at betale, når du importerer til lande i den Europæiske Union (EU) og dermed Danmark. Det er derfor en god idé, at have styr på toldregler ved import fra USA, så du ved hvad det vil koste at hente dine varer hjem. Handler du med lande inden for EU, skal du ikke betale told – dette kan du læse mere om her.

Hvor meget told, der kommer på varerne, afhænger af godstypen, dets værdi og hvilket land de kommer fra.

1. Import fra USA kræver import-registrering

Før du importerer varer fra USA skal din virksomhed være import-registreret hos Erhvervsstyrelsen. Er den ikke registreret, kan speditøren ikke gennemføre importfortoldningen. I dette tilfælde bliver dine varer sendt i toldoplag ved ankomst, med dertilhørende lageromkostninger, og hvis ikke registreringen og toldbehandlingen er gennemført indenfor 10 dage, bliver de returneret til afsender for din regning.

Registreringen er let og gratis, og kan gøres på virk.dk. Hvis du er i tvivl, har vi lavet en lille hjemmevideo, som guider dig gennem processen. Se første afsnit af Import for iværksættere: Registrering af virksomhed.

Efter du er blevet import-registreret får du automatisk et EORI-nummer og din virksomhed tilmeldes et fælles EU-register over virksomheder i EU, som beskæftiger sig med import fra lande uden for EU. Dit EORI-nummer vil være ‘DK’ efterfulgt af dit danske virksomheds CVR-nummer.

2. Betal tolden

Når du er blevet registreret importør skal du tage stilling til, hvordan du vil betale for tolden på dine varer fra USA. Langt størstedelen af mindre virksomheder vælger løsning nummer 1, som beskrevet nedenfor. Den sikrer at du kan få leveret dine varer uden forsinkelser giver dig en rentefri toldkredit – den har dog en mindre omkostning. Der findes også to andre muligheder for betaling, som vi gennemgår her. Hvad der passer bedst for din virksomhed, er selvfølgelig op til dig.

1. Din virksomhed kan tilmelde sig den såkaldte Sikkerhedsstillelsesordning, hvilket betyder at SKAT stiller sikkerhed overfor EU og dermed garanterer, at din virksomhed betaler det toldbeløb, der bliver opkrævet. På denne måde kan du få udleveret dit gods med det samme og bliver således først opkrævet toldbetalingen fra SKAT den 15. i den efterfølgende måned. Er dine skattebetalinger tilmeldt PBS, foregår betalingen iøvrigt automatisk. Prisen for at benytte denne ordning er beskedne 2,5 promille af toldbeløbet.

2. Ønsker du ikke at benytte SKATs sikkerhedsstillelsesordning, men stadig ønsker at få udleveret dine varer med det samme, inden du har afregnet din told, kan du også vælge selv at stille sikkerhed for toldbetalingen. Så vil du normalt skulle stille en bankgaranti eller lignende, af en størrelse som er det dobbelte af din månedlige toldafregning over de sidste 12 måneder. Denne løsning er dog sjældent interessant, da en bankgaranti normalt vil koste væsentligt mere end 2,5 promille af toldbeløbet, som var prisen for løsningen ovenfor.

3. Er din virksomhed frataget toldkredit fra SKAT, er den eneste mulighed at du betaler kontant og først får godset udleveret, når betalingen har fundet sted. Det kan være hvis din virksomhed f.eks. er under konkurs eller ikke har betalt skyldig told til tiden. I dette tilfælde har man ifølge toldregler ved import fra USA 5 dage fra varerne ankommer til Danmark, til at betale sin told.

3. Dokumenterne skal være i orden

Det er vigtigt, at de korrekte oplysninger benyttes ved indfortoldning i Danmark. Ifølge SKATs egne data, bliver der begået fejl i omtrent hver anden fortoldningssag, grundet eksempelvis forkerte varebeskrivelser og ufuldstændig dokumentation. Forkert toldbehandling som følge af mangelfulde eller forkerte dokumenter kan forsinke processen imens de rigtige information fremskaffes, og i værste fald give store bøder og fratage din virksomhed retten til at importere. Som virksomhed er det nemlig dit ansvar – og ikke speditørens, som mangle fejlagtigt tror – at de korrekte varer bliver angivet til den korrekte værdi. Skulle der alligevel ske en fejl, er man forpligtet til at lave en rettelse til sin fortoldningsangivelse.

Toldregler ved import fra USA

Det letteste for alle parter er selvfølgelig, at man har styr på dokumenterne fra starten. Det betyder, at du skal have en faktura og pakkeliste, der som minimum angiver hvem sælger og køber er, hvilke varer du importerer samt deres værdi. Det kan være en fordel, men ikke et krav, at få oplyst både dit EORI-nummer og varernes varekode på fakturaen, da dette reducerer risikoen for forsinkelser og misforståelser når varerne skal fortoldes. Fakturaen får du normalt fra din leverandør inden du betaler for din ordre. Hvis det ikke fremgår af fakturaen præcist hvilke varer du har købt, samt antal, dimensioner og vægt, kan du efterfølgende bede om en pakkeliste. Denne kan leverandøren typisk producere når din forsendelse er pakket og klar til afgang.

Alle varer har en bestemt toldkode, eller varekode, som skal bruges ved indfortoldning af varer fra USA. Din toldagent, som typisk er en speditør eller er udnævnt at din speditør, vil normalt kunne finde toldkoden ud fra den beskrivelse af varerne, som er anført på handelsfakturaen. Kan de ikke det, tager de kontakt til dig som importør med opklarende spørgsmål. Det kan f.eks. være relateret til hvilke materialer der indgår i produktionen. Hvis du selv vil prøve at finde din til kan du gennemgå kartoteket på vita.skat.dk.

Hvis du kender din toldkode, og gerne vil vide hvor meget told du skal betale ved import fra USA, kan du besøge TARIC-databasen, eftersom den indeholder oplysninger om diverse toldordninger, herunder eventuelle toldnedsættelser og toldfriheder.

Idet faktura og pakkeliste skal bruges til indfortoldning, skal de være din speditør i hænde i god til for at undgå forsinkelser. Det kan derfor være en fordel at sende dem til din speditør, så snart du har modtaget dem og bestilt transporten. Har speditøren ikke modtaget de fornødne dokumenter vil de normalt minde dig om det, men vi ser desværre ofte at dette er meget sent i processen, og med mindre du kan finde dem frem med det samme, er der således risiko for forsinkelse.

4. Importmoms skal selvangives

Ifølge toldregler ved import fra USA (og andre lande uden for EU), så skal du angive importmoms når du laver din momsafregning. Når dine varer bliver toldbehandlet registreres værdien og deres toldkode hos SKAT, og både tolden og momsen bliver pålagt din virksomhed som importør. Efterfølgende kan du logge ind på skat.dk, og få oplyst den fortoldede værdi samt told og importmoms.

5 ting du skal vide om toldregler ved import fra USA

Hvor tolden skal betales ud fra den løsning du har valgt da din virksomhed blev importregistreret, forholder det sig lidt anderledes for importmomsen. Denne skal nemlig angives i virksomhedens momindberetning under Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande). Derudover har du fradrag for beløbet, som du opnår ved at tilføje det samme beløb under Købsmoms (indgående moms). På den måde angiver du momsen, men skal således ikke foretage en betaling, da den registreres som både indgående og udgående moms. På den måde bliver momsen registreret korrekt hos SKAT, som bruger den til statistik.

Husk, det er importørens ansvar at angive importmomsen korrekt.

5. Betaling af punktafgifter

På nogle produkter findes særlige afgifter, også kendt som punktafgifter. Dette er ekstraordinære afgifter du skal betale, som bliver pålagt af SKAT for at regulere importen af visse produkter. I denne kategori findes f.eks. spiritus, spil, emballage og chokolade.

Før du importerer dine varer fra USA kan det være en god ide at undersøge om der netop på dine varer skal betales en punktafgift. I skrivende stund omfatter listen:

 • Affald
 • Batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • Bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • Bæreposer
 • CFC, HFC, PFC og SF6 (drivhusgasser)
 • Chokolade- og sukkervarer
 • Cigarer, cerutter og cigarillos
 • Cigaretpapir, skrå og snus
 • Cigaretter og røgtobak
 • Elektricitet
 • Emballager til visse varer
 • Engangsservice (bestik, tallerkener, krus o.l.)
 • Fosfor i foderfosfat
 • Gas (LPG og naturgas)
 • Glødelamper (el-pærer og lignende) samt sikringer
 • Kaffe og te
 • Karburatorvæske
 • Konsum-is
 • Kulprodukter (stenkul, jordoliekoks mv.)
 • Kvælstof i gødning
 • Lystfartøjsforsikringer
 • Mandler, nødder mv.
 • Mineralolieprodukter
 • Mineralvand (sodavand o.l.)
 • Opløsningsmidler, klorerede
 • Pvc og ftalater (blødgøringsmidler)
 • Pvc-folie
 • Råstoffer (sand, sten, grus mv.)
 • Spildevand
 • Spiritus
 • Vand
 • Vin og frugtvin
 • Vækstfremmere og antibiotika
 • Øl

For at finde statsen for en eventuel punktafgift skal du finde dit produkt under den juridiske vejledning på SKATs hjemmeside. Vær opmærksom på at vælge den seneste version, for at sikre du får de rigtige satser. For at betale dine punktafgifter, skal du registreres og angive dem. Det kan du læse mere om hos SKAT.

Andre faldgrupper for toldregler ved import fra USA

Vi har her dækket de ting vi oftest ser skaber forsinkelser eller uforudsete omkostninger når det angår told og import fra USA. Ved langt den største del af varer, behøver du ikke forholde dig til ret mange andre ting, relateret til toldreglerne. Du vil normalt også blive hjulpet godt igennem af din speditør, eller kundeserviceteamet hos Transporteca, hvis du vælger at bestille din transport her på portalen. Er der noget vi ikke har dækket, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os, eller benytte vores chatfunktion her på portalen.

Held og lykke med din import fra USA!