Et opslagsværk

Told og moms

I har talt, og vi har lyttet. I vores branche oplever vi, at usikkerhed og forvirring omkring told og moms fylder en hel del blandt vores kunder. Det er dermed også et af de anliggender, som giver anledning til flest spørgsmål. Derfor har vi samlet de vigtigste informationer om told og moms i guiden nedenfor, så du forhåbentlig kan blive klogere og komme sikkert fra start – hvad end du importerer som privat eller erhverv, om du importerer fra andre EU-lande, eller handler uden for EUs grænser. Lad os kigge på tolden først.

Toldregler

Hvad er told egentlig for en størrelse? Kort fortalt er told en afgift, som pålægges importerede varer og ydelser. Grunden til at pålægge told på importerede varer, er blandt andet at øge de offentlige indtægter, favorisere indenlandsk produktion og beskæftigelse, samt at påvirke udenrigshandelens sammensætning.

Om du skal betale told på dine importerede varer, afhænger af, om du handler med lande inden for EU eller med lande uden for EU. Læs mere nedenfor.

Frihandel i Europa

Takket være EUs toldunion er der ingen told eller toldmæssige restriktioner på tværs af medlemslandene.

EU’s toldunion, som trådte i kraft tilbage i 1968, anvender det samme toldsystem og har dermed de samme importafgifter på varer fra resten af verden. Derudover har toldunionen sikret, at interne afgifter mellem medlemslandene er fjernet og at varer kan bevæge sig frit i EU, når de har passeret tolden. Det betyder i praksis, at du ikke skal betale told, når du handler med andre EU-lande. Dette gælder både for private og erhvervsdrivende.

Derimod skal du betale moms og eventuelle punktafgifter. Dette kommer vi nærmere ind på i de følgende afsnit.

Således er told-spørgsmålet kun relevant for dig, som skal importere varer fra lande uden for EU (3. lande).

Læs mere om import fra EU her.

Import af varer fra 3. lande (lande uden for EU)

Når varer krydser EU’s ydre grænse, vil der ofte skulle betales told på både varer og transporten. Det gælder f.eks. ved import fra Kina til Danmark eller fra Norge til Danmark.

Tolden beregnes ud fra toldværdien, som er udtryk for de samlede omkostninger for varerne og fragten samt eventuelle afgifter. De samlede omkostninger for varerne angives ud fra værdien anført på den handelsfaktura, som foreligger mellem sælger og køber. Er der ikke tale om en handel, og dermed ikke nogen faktura, angives varernes værdi udfra et skøn hvor nypris og genanskaffelsesværdi tages i betragtning, således værdien repræsenterer varens reelle handelsværdi i dens nuværende tilstand og alder.

Hertil er det relevant at nævne, at told på fragten kun beregnes frem til indførelsessted i EU. Det vil med andre ord sige, at eventuel fragt inden for EU ikke er toldpligtig, og dermed heller ikke skal medregnes i toldværdien. Dette skyldes at tolden ikke må skabe konkurrencefordele på tværs af EU (og dermed fordyre varerne for nogle). I praksis betyder det, at en importør, som befinder sig langt fra EU’s ydre grænse, (som ofte er en større by med containerhavn eller lufthavn), ikke straffes med en højere toldbetaling end vedkommende, der befinder sig i (luft)havnen hvor godset ankommer.

Det er speditørens ansvar at angive og fratrække transportomkostningerne inden for EU på tolddeklarationen, så du kun betaler told af transporten frem til respektive indførelsessted. Bemærk at du stadig skal betale moms af det fulde transportbeløb.

Eksempel på indførelsessted
Du skal importere et vareparti fra Tel Aviv til Aarhus. Dine varer sendes i første omgang med luftfragt fra Tel Aviv til Hamburg, hvorefter de bliver kørt til Aarhus med lastbil. Hamborg vil i dette tilfælde betragtes som indførelsessted, og transporten fra Hamborg til din dør i Aarhus vil dermed ikke være toldpligtig.

Lære mere om indførelsessted og toldpligtig transport her.

Om den vare du importerer er toldpligtig eller ej, gælder det, at speditøren angiver godsværdi og varetype til SKAT, som efterfølgende beregner og opkræver tolden hos dig.

Told på godset beregnes således:
Toldsats x godsværdi

Told på fragten beregnes således:
Toldsats x fragt (frem til indførelsessted)

Eksempel på betaling af toldpligtige varer
Du skal importere vævede uldtæpper hjem fra Cusco i Peru med levering til din virksomhed i København. Du undersøger toldtariffen, som bekræfter at de tæpper du skal importerer har en toldsats på 8 %.

Godsværdien er DKK 100.000
Fragtomkostningerne er DKK 6.000, hvoraf DKK 700 er fra ankomst til indførelsessted frem til din adresse i København.

Toldberegningen vil i så fald se således ud:
Told på godset: 8 % x 100.000 = DKK 8.000
Told på fragten: 8 % x (6.000 – 700) = DKK 424
Toldomkostninger i alt: DKK 8.424

Den specifikke toldsats bestemmes på baggrund af hvilken type vare der er tale om samt hvor i verden varen er produceret. Hvordan du finder din varetype kommer vi ind på i afsnittet om ‘Toldens størrelse’ senere i guiden.

Registrer din virksomhed til import

Ønsker du at importere varer fra lande uden for EU, skal du først og fremmest registrere din virksomhed som importør hos Erhvervsstyrelsen. Ellers vil varerne ikke kunne fortoldes i virksomhedens CVR-nummer, og dermed heller ikke kunne frigives, da SKAT tilbageholder dine varer indtil evt toldskyld er afregnet – og dette er ikke muligt, med mindre du er registreret som importør.

Du registrerer din virksomhed til import ved at logge på indberet.virk.dk, klik på ‘ændre virksomhed’ og følg anvisningen til importørregistrering. Det er gratis og ganske ligetil, men skulle du få brug for det, kan du finde vores video-guide her.

OBS. kravet om importregistrering er også gældende selvom du kun har for øje at importere denne ene gang.

told og moms

Kort om EORI

Det er påkrævet, at alle virksomheder inden for EU, skal have et EORI-nummer, når de importerer eller eksporterer kommercielt gods til eller fra et land uden for EU.

EORI, eller Economic Operator Registration Identification, er basalt set en måde hvorpå import og eksport kan trackes inden for EU. Det sikrer, at en enhver forsendelse kan identificeres af toldvæsenet samt at virksomheder registreres ens og effektivt i hele EU.

EORI-nummeret registreres i et fælles EU-register over virksomheder, som beskæftiger sig med import/eksport uden for EU.

Virksomheder i Danmark behøver ikke at ansøge om et EORI-nummer, da dette tildeles automatisk, når du registrerer din virksomhed til import/eksport. Dit EORI-nummer bliver sammensat af DK efterfulgt af dit CVR- eller SE-nummer, f.eks. DK34689474, som er Transporteca’s EORI-nummer.

Beslut hvordan du vil betale din told

Når du registrerer din virksomhed til import hos Erhvervsstyrelsen, skal samtidig tage stilling til, hvordan du vil stille sikkerhed for eventuel toldskyld, med andre ord, hvordan du ønsker at betale for den told, der (kan) pålægges dine varer.

Det er et EU-krav at en virksomhed, som importerer varer til EU’s toldområde, skal stille sikkerhed for sin toldbetaling, alternativt skal virksomheden betale tolden kontant ved grænsen, inden godset kan udleveres.

Herunder kan du læse om de tre muligheder, du har for at betale din told, hvoraf mulighed nummer 1 er den mest typisk anvendte blandt importvirksomheder. Læs alle 3 muligheder her:

1. SKATs sikkerhedsstillelsesordning
Denne løsning betyder i praksis, at SKAT stiller sikkerhed overfor EU for din betaling og at du først skal betale til SKAT den 16. i den efterfølgende måned. Fordelen ved denne løsning er, at du straks kan tage dine importerede varer i brug, når SKAT har frigivet dem – selvom tolden endnu ikke er betalt, og at du i praksis får en kredit på din toldbetaling.

For at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsordning, skal din virksomhed først og fremmest godkendes af SKAT, og dernæst skal du være opmærksom på, at det koster 3,5 promille af toldbeløbet.

Eksempel
Hvis du importerer varer for DKK 50.000 med en toldsats på 5%, så får du et toldbeløb på DKK 2.500. Dit gebyr for sikkerhedsstillelse vil derfor være 3,5 promille af DKK 2.500 = DKK 8,75.

2. Anden sikkerhed
Ønsker du at stille sikkerhed uden om SKATs sikkerhedsstillelsesordning, kan du vælge at stille individuel sikkerhed. Dette kan f.eks. være ved hjælp af et kontant indskud eller andre bankgarantier. Denne sikkerhed kræver ligeledes en godkendelse fra SKAT.

3. Kontant betaling af told
Den tredje og sidste mulighed for toldbetaling er at vælge kontant betaling. Dette kan også være en sidste udvej, hvis din virksomhed ikke kan kreditgodkendes hos SKAT. Med denne løsning får du ikke udleveret dit gods, før tolden er betalt og registreret hos SKAT. Dette kan tage op til flere dage.

Uanset hvilken ‘ordning’ du ønsker at benytte dig af, skal denne behandles og godkendes af SKAT.

Du kan få flere detaljer om sikkerhedsstillelse af told(betaling) her og dine registreringsmuligheder her.

Toldregler for private importører

Private skal også betale told, når de importerer varer fra lande uden for EU. Dog findes der en ‘bagatelgrænse’ på DKK 1.150, hvilket betyder, at hvis du som privatperson importerer en eller flere varer og beløbet ikke overstiger DKK 1.150, så er du fritaget for at betal told på din import. Hvis den samlede omkostning derimod overstiger DKK 1.150, så vil du blive opkrævet eventuel told af speditøren (på vegne af SKAT) inden du kan få dit gods udleveret. I dette tilfælde udgør tolden toldsatsen x godsværdi.

Nedenfor kan du se to scenarier, som eksemplificerer hvornår dine varer er toldpligtige og hvornår din import er toldfritaget.

Scenarie 1: Du skal betale told
Du køber cykelværktøj hjem fra Kina til en samlet værdi af DKK 1.500. Da prisen overstiger bagatelgrænsen på DKK 1.150, skal du betale told – både af godsværdien og af dine fragtomkostninger og af eventuelle punktafgifter. Udover tolden, skal du også betale 25 % moms af de samlede omkostninger. Mere om det under Moms-afsnittet.

Scenarie 2: Du skal ikke betale told
Igen har du fundet et godt tilbud. Du køber cykelværktøj for DKK 1.000 i én netbutik og to cykeldæk for DKK 500 fra en anden netbutik. Her er der tale om to individuelle forsendelser, som sendes hver for sig, og dermed går de hver især under bagatelgrænsen på DKK 1.150, hvorfor du ikke skal betale told på forsendelserne. Selvom du ikke skal betale told, skal du stadig betale moms, som i eksemplet ovenfor.

Hertil er det værd at nævne, at toldsatserne svinger meget afhængigt af varetypen. F.eks. har bøger en toldsats på 0 procent, hvorimod de fleste beklædningsvarer har en toldsats på 12 %. Du kan tjekke toldsatser på EU’s fælles toldtarif TARIC.

told og moms

Fortoldning

Forud for en toldbetaling, skal der altid foretages en fortoldning, som er den proces, der sikrer at landets ind- og udgående varer bliver kontrolleret, og at moms og eventuel toldskyld bliver opkrævet og betalt, såfremt varen er toldpligtig. Fortoldning er derfor en forudsætning for at varer kan udleveres og tages i brug.

Typisk vil det være speditøren/transportøren, som står for fortoldningsarbejdet, og når du booker din transport hos Transporteca, er fortoldning altid en del af prisen. Dog skal du huske, at fortoldning er udtryk for selve ‘papirarbejdet’, som laves forud for en evt. toldopkrævning. Med andre ord, at fortoldning er inklusive i prisen på portalen betyder ikke, at speditøren betaler din told, han angiver blot godsets værdi til SKAT på dine vegne. Tolden skal du altid selv betale.

Som importør kan du også vælge at lave din egen fortoldning. Vi anbefaler dog at du er godt inde i stoffet inden du begiver dig ud i det, så du undgår fejl (og dermed) forsinkelser eller ekstra omkostninger og i værste tilfælde bøder. For mere information om hvordan du udfylder din toldangivelse, kan du med fordel se den juridiske vejledning fra SKAT.

OBS. Selvom mange typer varer har en toldsats på 0%, hvilket betyder at der ikke skal betales told, skal der altid laves en fortoldning på varen.

Toldens størrelse

Oftest vil der være told – og i nogle tilfælde også andre afgifter – på varer, du importerer fra lande uden for EU. Størrelsen på tolden afhænger af hvilket land du importerer fra, og hvilken varetype der er tale om. Inden du kan beregne toldens størrelse, skal du først kende den 10-cifrede varekode, som beskriver varens art. Til dette kan du bruge SKATs elektroniske søgeværktøj eVITA. For mere information om eVITA, se her.

Når du kender varekoden på dine produkter, skal du bruge toldtariffen TARIC til at slå din specifikke toldsats op, og dermed kan du beregne hvor meget importtold, du skal betale. Det kan betale sig at holde tungen lige i munden og bruge lidt tid på at undersøge den specifikke toldsats, da der findes rigtig mange forskellige (afhængigt af varetypen og de materialer, som indgår i varerne).

Hermed håber vi, at vi har fået de væsentligste informationer med vedrørende told.

For mere information henviser vi til retsinformation.dk, hvor du kan du læse den fulde Bekendtgørelse af toldloven, samt SKATs information om told for virksomheder.

Udover at betale told, skal du i nogle tilfælde også betale særlige afgifter på dit gods. Læs mere nedenfor, hvor vi gennemgår reglerne for punktafgifter.

told om moms

Punktafgifter

Selvom der normalt ikke skal betales told på hverken transport eller varer, når der handles mellem to EU-lande, så er det vigtigt at holde sig for øje, at der på nogle varer kan være undtagelser i form af punktafgifter. Punktafgifter kan ligeledes påfalde varer, som importeres fra 3. lande.

Punktafgifter er særlige afgifter, som SKAT pålægger visse varer, for at regulere importen af disse. Dette gør sig gældende for varer, der i nogen eller høj grad har konsekvenser for sundhed, miljø og offentlig sikkerhed. Det vedrører f.eks. varer som tobak, spiritus, emballage, chokolade, spil etc.

Inden du sætter din import i gang, kan du med fordel undersøge om der skal skal betales punktafgift på den specifikke vare, du påtænker at importere. Herunder opsummerer vi listen, som den ser ud i skrivende stund:

 • Affald
 • Batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • Bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • Bæreposer
 • CFC, HFC, PFC og SF6 (drivhusgasser)
 • Chokolade- og sukkervarer
 • Cigarer, cerutter og cigarillos
 • Cigaretpapir, skrå og snus
 • Cigaretter og røgtobak
 • Elektricitet
 • Emballager til visse varer
 • Engangsservice (bestik, tallerkener, krus o.l.)
 • Fosfor i foderfosfat
 • Gas (LPG og naturgas)
 • Glødelamper (el-pærer og lignende) samt sikringer
 • Kaffe og te
 • Karburatorvæske
 • Konsum-is
 • Kulprodukter (stenkul, jordoliekoks mv.)
 • Kvælstof i gødning
 • Lystfartøjsforsikringer
 • Mandler, nødder mv.
 • Mineralolieprodukter
 • Mineralvand (sodavand o.l.)
 • Opløsningsmidler, klorerede
 • Pvc og ftalater (blødgøringsmidler)
 • Pvc-folie
 • Råstoffer (sand, sten, grus mv.)
 • Spildevand
 • Spiritus
 • Vand
 • Vin og frugtvin
 • Vækstfremmere og antibiotika
 • Øl

Når du vil finde satsen for en eventuel punktafgift, skal du finde det produkt, du vil importere, under den Juridiske Vejledning på SKATs hjemmeside. Husk at vælge den nyeste version, så du finder de korrekte satser.

Eksempel på afgiftsats
Du skal importere 100 kg chokolade fra Belgien, med et sukkerindhold på 28%. Da dette produkt falder under varegruppen “Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker over 0,5 g pr. 100 g.)” i den juridiske vejledning, vil satsen for punktafgiften være DKK 25,97 pr. kg. Du skal dermed betale 100 x 25,97 = DKK 2.597,- i punktafgift for din import.

Hvis du skal importere varer, som er pålagt punktafgifter, skal din virksomhed registreres efter den specifikke punktafgiftslov, og du skal ligeledes angive de varer, du planlægger at importere hos SKAT. Dette klares på virk.dk.

Du kan finde information om angivelse og betaling på de enkelte afgiftsområder her.

Vi henviser til SKAT for mere information om punktafgifter.

Moms

Igen er det værd at nævne, at du som virksomhed skal være importregistreret for at få lov til at importere varer fra udlandet. Du skal ligeledes sørge for at momsregistrere din virksomhed, så du kan betale moms og afgifter på din import. Besøg virk.dk for en smertefri registrering.

Uanset om du importerer fra andre EU-lande eller lande uden for EU, også kaldet 3. lande, er der altid moms på både varerne og transporten. Forskellen ligger i hvem der opkræver momsen.

told og moms

Handel med EU-lande

Når du importerer varer fra andre lande i EU, afhænger momsreglerne af om du handler som virksomhed eller privat.

Nedenfor har vi oplistet nogle generelle retningslinjer, som er gode at kende:

 1. Det er normalvis speditøren, som opkræver moms på transporten – både ved private og virksomheder.
 2. Handler du som virksomhed, skal du selv beregne og angive momsen på varerne i virksomhedens momsangivelse, samt betale dansk moms af købet. Læs mere her.
 3. Handler du privat, skal sælger opkræve den udenlandske moms fra det respektive land, når du køber dine varer.

Husk at oplyse dit EORI-nummer til din leverandør! (Gælder kun for virksomheder)

Når du importerer varer til Danmark fra andre EU-lande, er du kun forpligtet til at betale dansk moms, og ikke moms i det land, du importerer fra.

For at undgå, at din leverandør lægger moms på din faktura, er det vigtigt, at du oplyser vedkommende om dit EORI-nummer. Dit EORI-nummer starter med ‘DK’ efterfulgt af dit CVR- eller SE-nummer.

Får du ikke oplyst dit EORI-nummer, og din leverandør har tilføjet afsenderlandets moms til prisen, så er du fortsat nødsaget til at betale 25% dansk moms af fakturaprisen.

Efterfølgende kan du forsøge at kontakte din leverandør og bede vedkommende betale den fejlopkrævede moms tilbage.

Indberet og betal din moms

Husk at det er dit (købers) ansvar at indberette og betale momsen på dine importerede varer. Du indberetter momsbeløbet på momsangivelsen under “Moms af varekøb i udlandet” (gælder både EU og ikke EU-lande, også kaldet 3. lande). Derudover skal du opgive værdien af godset ex. moms i “Rubrik A – varer”.

Momsangivelse eksempel

Du har betalt DKK 100.000 for 1.000 par gummistøvler fra en leverandør i Holland. Den hollandske virksomhed sælger varerne uden moms. Når du modtager dine varer, beregner du dansk moms (25%) af varernes værdi, dvs. 25% af 100.000 = DKK 25.000. Dette beløb anføres i rubrikken “Moms af varekøb i udlandet”. Varernes værdi (DKK 100.000) angiver du i ‘Rubrik A – Varer’.

Fradrag

Såfremt du har fradragsret, vil du kunne trække momsen fra som købsmoms. Dette oplyses i rubrikken “Købsmoms” på din momsangivelse. Har du f.eks. fuld fradragsret, kan du angive det fulde momsbeløb, hvorimod en fradragsret på 50% lader dig angive halvdelen af momsbeløbet.

OBS! Hvis du ikke allerede er momsregistreret og du importerer varer fra EU for under DKK 80.000 om året, så er du fritaget for at betale moms.

For mere information om din momsindberettelse, henviser vi til SKATs guide til at indberette moms.

told og moms

Privates momsbetaling ved handel med EU-lande

Private skal ligeledes betale moms på både godset og fragten, når de importerer fra EU.
Moms på godset findes ved at gange sælgers momssats x godsværdien, og opkræves direkte af sælger. Momssatsen er f.eks. 20 % i Frankrig og 22 % i Italien. For samtlige EU-landes momssatser, se her.

Moms på fragten findes ved at gange købers momssats x fragtomkostninger og opkræves direkte af speditøren, inden godset kan udleveres.

Eksempel
Hvis du importerer en pizzaovn til DKK 3.000 fra Italien til en fragtpris på DKK 1.800, så vil momsberegningen se således ud:

Moms på godset: 22 % (italiensk momsats) x 3.000 = DKK 660 (opkræves af sælger)
Moms på fragten: 25 % (dansk momssats) x 1.800 = DKK 450 (opkræves af speditøren/transportøren)
Moms i alt: DKK 1.110.

Handel med ikke EU-lande

Når du importerer varer fra lande uden for EU, skal du betale importmoms. Importmomsen udgør 25% af toldværdien, som er udtryk for alle omkostninger i forbindelse med din import. Herunder produktprisen, transportprisen samt eventuelle omkostninger til forsikring, told og punktafgifter.

Hvordan momsen afregnes afhænger af om du handler som privat eller virksomhed. Fælles gælder det dog, at speditøren angiver importmomsen til SKAT.

Som virksomhed har du selv ansvar for at indberette momsbeløbet på din momsangivelse under “Moms af varekøb i udlandet” (både EU og 3. lande), forud for afregningen. Importmomsen vil du dog normalvis kunne trække fra som købsmoms – ligesom moms på varer, du køber af danske virksomheder.

Moms på godset = momssats x (godsværdi + told + fragt)

Eksempel
Du planlægger at importere 500 stk. badedragter hjem til Slagelse fra Ningbo, Kina.
Først undersøger du toldsatsen på badedragter, som i dette tilfælde udgør 12 %.

Godsværdien lyder på DKK 75.000.
Fragten koster dig DKK 1.800 (hvoraf DKK 300 er fra indførelsessted i EU frem til levering i Slagelse).

Toldberegningen vil i så fald se således ud: 12 % x (75.000 + (1.800-300)) = DKK 9.180.

Hvortil du ender med følgende momsberegning:
25 % x (75.000 + 1.800 + 9.180) = DKK 21.495

For en samlet checkliste over hvad du skal være opmærksom på i forhold til virksomheders import uden for EU, se her.

told og moms

Privates momsbetaling ved handel med lande uden for EU

Når private importerer varer fra 3. lande skal der ligeledes betales moms. Dog er der en bagatelgrænse på DKK 80. Det vil sige, at du er fritaget for at betales moms, så længe godsværdien ikke overstiger DKK 80.
Hvis godsværdien derimod er over DKK 80, er du forpligtet til at betale moms. Når du importerer varer uden for EU som privatperson, vil det typisk være speditøren som opkræver moms på vegne af SKAT, og denne skal betales, inden du kan få varen udleveret.

Den danske momssats er på 25 %, og du skal betale moms af det samlede beløb, herunder varens værdi, fragtomkostninger samt eventuelle omkostninger til told og punktafgift. Derfor vil en eventuel momsopkrævning se ud på følgende måde:

Godsværdi over DKK 80 = Momssats x (godsværdi + evt. told + fragt) = din momsbetaling.

Speditøren angiver moms til SKAT og opkræver moms på vegne af SKAT.

Vil du vide mere om told og moms?

Er du på udkig efter mere relevant læsestof om told og moms, anbefaler vi dig at besøge SKATs hjemmeside, eller EU kommissionens hjemmeside, hvor du kan finde information om moms, toldprocedure, punktafgifter og meget mere (denne findes kun på engelsk).

Du er naturligvis også velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har yderligere spørgsmål til told og moms.

Rigtig god fornøjelse med din kommende import. Vi sidder klar til at hjælpe med din transportbooking.