Begreber Du Bør Kende

International shipping

Der er nogle få basale begreber, som det er vigtigt at forstå for at gennemgå transportprocessen i forbindelse med international shipping. Er du allerede bekendt med disse, kan du gå videre til den næste sektion.

Nogle få vigtige begreber om international shipping

Forsendelse: Forsendelsen refererer til den last som du gerne vil transportere fra et land til et andet. Den kan også omtales som afskibningen eller godset. Forsendelsen har karakteristika, såsom dimensioner, vægt og godstype. Den engelske betegnelse er ”shipment”, ”cargo”, ”freight” eller ”consignment”. Vær opmærksom på, at der er visse begrænsninger ved forsendelse af Stykgods.

Dimensioner: For at indhente priser på international shipping er det nødvendigt at kende dimensionerne på din forsendelse. Dimensionerne er målt i højden, bredden og dybden, enten for den samlede afskibning eller for hvert stykke gods separat. Husk det er de eksterne mål som er relevante, da speditøren skal planlægge hvordan afskibningen skal lastes i den enkelte container.

Begreber International Shipping

Vægt: Den samlede vægt af din forsendelse, inklusiv de materialer som du bruger til at pakke den sikkert. Speditøren bruger denne information til at planlægge pakning af containeren og sikrer sig der ikke lastes mere end containeren maksimalt tillader.

Kender du ikke dimensioner og vægt at din forsendelse, men kunne stadig godt tænke dig at benytte Transporteca til at finde en transportpris, så har vi introduceret en mulighed for at vælge ”Jeg ved det ikke” i din søgning. Så laver du en søgning på en standardafskibning på 5 kubikmeter der vejer 1 ton.

Varebeskrivelse: Også kendt som godstype. Betegner præcist hvad det er forsendelsen består af. Dette er nødvendigt, for at speditøren kan udfærdige det nødvendige papirarbejde for at gennemføre transporten. Godstypen er også skrevet på konnossementet, også kendt som Bill of Lading eller B/L, som er din kvittering for at godset er afskibet og basis for tolddeklareringen.

Transport priser

HS Koder: Det såkaldte The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) er en international standard udviklet af WCO (World Customs Organization). Idet stort set alle toldmyndigheder i verden baserer deres toldsatser på dette system, er det vigtigt dine varer bliver klassificeret rigtigt. Kender du ikke HS koden for dine varer er der dog ingen grund til bekymring. Speditøren er uddannet til at finde den rigtige HS kode på baggrund af din varebeskrivelse. Hvis du ønsker at læse mere om HS koder og se den fulde liste over alle koder kan du gøre det her: www.hscodes.org.

Oprindelse og bestemmelsessted: Disse begreber bliver brugt til at beskrive, hvor din forsendelse skal sendes fra og til. Hvis du skal have forsendelsen hentet hos for eksempel en producent i oprindelseslandet, eller leveret på et specifikt bestemmelsessted, så er det vigtigt du kender den eksakte adresse. Hvis du selv vil stå for at levere forsendelsen til speditørens pakhus i det land, hvor den skal eksporteres, eller at afhente den ved speditørens pakhus i det land hvor den skal importeres, er det normalt nok at oplyse et bynavn eller område for oprindelse og bestemmelsessted. Den engelske betegnelse for oprindelse er ”origin” og for bestemmelsessted er ”destination”.

Truck International Shipping

Pakhus: Dette for speditørens lagerhal hvor kunder kan aflevere deres forsendelser i oprindelseslandet eller hvor de kan hente deres forsendelser på bestemmelsesstedet. Det er normalt en bygning med sikker indhegning hvor speditøren har gaffeltrucks til at laste og losse lastbiler og containere. Hvis speditøren ikke selv ejer pakhuset, har de en kontrakt med en såkaldt operatør, som er ansvarlig for sikker håndtering af din last. På engelsk kaldes pakhuset for ”warehouse” eller ”container freight station (CFS)”.

Container: Shippingcontainere produceres i forskellig størrelser for at sikre hurtig og sikker lastning og transport af gods, med både skib, lastbil og tog. Du behøver ikke bekymre dig om containerens specifikationer, da speditøren sørger for at bestille den rigtige type og størrelse hos rederiet. Læs mere i denne Container Guide.

Dokumenter: International shipping kræver stadig en del dokumenter. Sørg for at du kender de vigtigste dokumenter, inden du bestiller din fragt.